Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:23:14
Odwiedziło nas: 9177152 gości (dzisiaj: 1122, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 1114.1

"Charakterystyka populacji szybko i wolno rosnących kurcząt na podstawie polimorfizmu mikrosatelitarnych sekwencji DNA i jakości mięsa"

Autorzy: K. Połtowicz, S. Wężyk, K. Cywa-Benko, A. Radko, T. Ząbek, J. Calik, J. Krawczyk

Opis

Badaniami objęto szybko rosnące brojlery Ross 308, Ross 508, Hybro PG+, Hybro G+, Hubbard F15 i Hubbard Flex oraz wolno rosnące Rhode Island Red, Sussex, Zielononóżka Kuropatwiana, Żółtonóżka Kuropatwiana i Leghorn. Oceniono wyniki produkcyjne, jakość tuszki, fizyko-chemiczne cechy mięsa, udział mięśni i narządów wewnętrznych, a także polimorfizm wybranych mikrosatelitarnych markerów DNA. Badania wykazały, że w ciągu 42. dni odchowu wolno rosnące ptaki osiągały średnio czterokrotnie niższą masę ciała w porównaniu z brojlerami i zużywały o ok. 75% więcej paszy na 1 kg przyrostu. Wolno rosnące ptaki utrzymywane do 98. dnia życia uzyskały średnio 71,86% wydajności rzeźnej, przy czym w porównaniu z wydajnością komercyjnych brojlerów była ona niższa średnio o 5,3%. Szybko rosnące ptaki charakteryzowały się istotnie większym udziałem mięśni piersiowych, otłuszczeniem i niższym udziałem podrobów w tuszce. Badania wykazały tendencję do większego spadku pH mięśni piersiowych wolno rosnących kurcząt w czasie 24 godzin po uboju oraz tendencję do wyższego pH końcowego. Pomimo to, w przeważającej większości przypadków mięśnie piersiowe wolno rosnących ptaków wykazywały gorszą wodochłonność, większy wyciek i większe straty termiczne w porównaniu z takimi samymi mięśniami szybko rosnących rówieśników. Przedłużenie odchowu wolno rosnących kurcząt wpłynęło na istotną poprawę zdolności mięsa do utrzymywania wody. Najkorzystniejszymi wskaźnikami wodochłonności, wycieku i strat termicznych charakteryzowały się rodzime Zielononóżki Kuropatwiane. Mięso ptaków wolno rosnących wyróżniało się wyższą niż u brojlerów zawartością białka ogólnego przy ponad dwukrotnie mniejszym otłuszczeniu. Wyniki badań polimorfizmu wybranych mikrosatelitarnych sekwencji DNA wskazują na znaczne zróżnicowanie genetyczne obu charakteryzowanych populacji kurcząt, nie potwierdzono w nich jednak wyraźnej przewagi którejkolwiek z ocenianych grup.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.