Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 9:41:47
Odwiedziło nas: 9172318 gości (dzisiaj: 980, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 3329.5

"Ekspresja białek apoptotycznych w oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz w uzyskiwanych zarodkach"

Autorzy: L. Kątska-Książkiewicz, J. Opiela

Opis

Celem badań było określenie zmian apoptotycznych w niedojrzałych i dojrzałych in vitro oocytach bydlęcych na podstawie ekspresji białek Bcl-2 i Bax oraz ustalenie związku między stopniem zaawansowania zmian apoptotycznych a ocenianym przyżyciowo poziomem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, G6PD. Realizacja tego celu pozwoliła na określenie relacji między przyżyciowymi metodami oceny oocytów (ocena morfologiczna wyglądu oocytu oraz biochemiczna - aktywności G6PD) a oceną molekularną (ekspresja białek Bcl-2 i Bax). Aby w pełni ocenić kompetencje rozwojowe oocytów poddawanych selekcji morfologicznej i biochemicznej, były one używane do dojrzewania i zapłodnienia pozaustrojowego, a rozwijające się z nich blastocysty zostały ocenione w kierunku apoptozy, na podstawie aktywności kaspaz.

Nie stwierdzono związku między stopniem zaawansowania zmian apoptotycznych, mierzonym poziomem ekspresji białek Bax i Bcl-2, zarówno w niedojrzałych jak i dojrzałych oocytach, a ocenianą przyżyciowo aktywnością G6PD w niedojrzałych oocytach. Aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) nie może służyć jako marker apoptozy w oocytach bydlęcych. Wykazano istotnie wyższe zdolności rozwojowe – mierzone odsetkiem dzielących się zarodków i uzyskanych blastocyst – zarodków uzyskanych po zapłodnieniu oocytów o niskiej aktywności G6PD (BCB+) oraz zarodków grupy kontrolnej w porównaniu do zarodków uzyskanych po zapłodnieniu oocytów o wysokiej aktywności G6PD (BCB-). Ponadto w blastocystach uzyskanych po zapłodnieniu oocytów o niskiej (BCB+) i wysokiej (BCB-) aktywności G6PD stwierdzono wysoko istotny wzrost odsetka blastocyst o wyższej aktywności kaspazy-3. Różnice te nie występowały w blastocystach uzyskanych po zapłodnieniu oocytów kontrolnych. Reasumując, zastosowanie testu aktywności G6PD zwiększa dokładność oceny niedojrzałych oocytów bydlęcych. Test aktywności G6PD może mieć również praktyczne zastosowanie w technologiach, w których wyjściowa jakość oocytów ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności, np. w klonowaniu somatycznym zwierząt.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.