Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 5:26:49
Odwiedziło nas: 9166100 gości (dzisiaj: 269, wczoraj: 1401)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 1118.5

"Polimorfizm wybranych genów warunkujących mięsność świń rasy wielkiej białej polskiej"

Autorzy: B. Rejduch, M. Różycki, M. Oczkowicz, A. Kozubska-Sobocińska, A. Radko

Opis

Materiał do badań stanowiły loszki, od których pobierane były próbki krwi oraz, w przypadku genu IGF2, tkanki mięśnia najdłuższego grzbietu, wątroby, nerek i mózgu, do izolacji zarówno genomowego DNA, jak i RNA. Badania obejmowały analizę polimorfizmu genów osi somatotropowej, a także sekwencji mikrosatelitarnych DNA sprzężonych z genem IGF2, związanych z cechami ilościowymi – QTLs. Ocena zawartości mięsa wykazała, że najwyższym indeksem (115), najwyższą zawartością mięsa w tuszach (65,1%) i powierzchnią oka polędwicy charakteryzowały się świnie – homozygoty 289/289 w locus IGF1. Ocena ilościowa transtryptów genu IGF2 (w tkankach mózgu, nerek, wątroby i mięśnia najdłuższego grzbietu) przy zastosowaniu techniki odwrotnej transkrypcji (RT- PCR), mająca na celu analizę piętna gametycznego IGF2 (przy wykorzystaniu mikrosatelity SWC9) umożliwiła stwierdzenie imprintingu w nerkach i mięśniu najdłuższym grzbietu, natomiast w tkankach mózgu i wątroby nie obserwowano efektów piętnowania gametycznego.

Analizy prowadzone były przy wykorzystaniu metod molekularnych (RFLP-PCR, SNPs-PCR) pozwalających na określenie polimorfizmu w obrębie genów związanych z cechami ilościowymi, co z kolei, umożliwiło określenie ich wpływu na mięsność poszczególnych ras i linii. Zastosowanie wybranych metod molekularnych będzie przydatne do wykrywania nowych polimorfizmów w obrębie genów, a także pozwoli na określenie tendencji rasowych do występowania konkretnych mutacji punktowych. Rezultaty badań umożliwią także poznanie struktury genetycznej populacji świń wysokomięsnych ras hodowanych w Polsce.

Określenie polimorfizmu wybranych genów (IGF1, IGF2, GH, GHRH), związanych z cechami ilościowymi, będzie mogło być wykorzystane w hodowli świń w doborze kryteriów selekcyjnych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.