Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 11:13:08
Odwiedziło nas: 9176685 gości (dzisiaj: 655, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 4124.5

"Wpływ barwnych bodźców otoczenia na reakcję behawioralno-produkcyjną świń i drobiu"

Autorzy: E. Herbut, E. Sosnówka-Czajka, J. Walczak

Opis

Celem projektu było ustalenie wpływu podstawowych rodzajów barw na zachowanie się świń i drobiu, ich wyniki produkcyjne oraz wybrane wskaźniki fizjologiczne. W projekcie wykorzystano tuczniki oraz brojlery utrzymywane grupowo w systemach ściołowych, łącznie 3 240 brojlerów, 1620 niosek, 1728 warchlaków, 576 tuczników oraz 396 loch prośnych.

W kolejnych trzech zadaniach ustalono:

 • Preferencje świń i drobiu w wyborze barw (simple choice test).

  Brojlery i tuczniki utrzymywano w pomieszczeniach, gdzie paszę umieszczono jednocześnie w czterech jednobarwnych tackach (drób) i automatach paszowych (świnie). Posiadały one barwy: białą, czerwoną, zieloną i niebieską. Każda z tacek i każdy z automatów podświetlony został z góry odpowiednim barwnym światłem o jednakowym natężeniu (15 lx – drób i 30 lx – świnie). Pasza dostępna była do woli. Ściany pomieszczeń pokryto białą farbą. Co 7 dni następowała losowa zmiana ustawień tacek i automatów. Preferencje barw ustalone zostały na podstawie frekwencji zwierząt i ptaków korzystających z paszy dostępnej w zadanych barwnych strefach odpasu.

 • Wpływ barwy otoczenia na uzyskiwane przez trzodę chlewną i drób wskaźniki behawioralno–produkcyjno–fizjologiczne w trakcie całości okresu odchowu.

  Drób i trzoda chlewna utrzymywano przez cały okres odchowu w czterech boksach o odmiennych barwach ścian: białej, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Pasza umieszczona została w jednobarwnych tackach (drób) i automatach paszowych (świnie), odpowiadających barwie pomieszczeń. Każde z pomieszczeń oświetlone zostało światłem sztucznym o barwie odpowiadającej ścianom i jednakowym natężeniu (15 lx – drób i 30 lx – świnie). Pasza dostępna była do woli.

 • Wpływ światła białego na odbiór barw otoczenia przez drób i świnie.

  Trzoda chlewna i drób utrzymywano przez cały okres odchowu w czterech pomieszczeniach o odmiennych barwach ścian: białej, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Pasze umieszczono w jednobarwnych tackach (drób) i automatach paszowych (świnie), odpowiadających barwie pomieszczeń. Każde z pomieszczeń oświetlono światłem sztucznym o barwie białej i jednakowym natężeniu (15 lx – drób i 30 lx – świnie). Pasza była dostępna do woli.

  W zadaniach wykorzystano trzy podstawowe barwy doświadczalne, odpowiadające maksymalnej absorpcji trzech rodzajów czopków, a mianowicie czerwoną, zieloną i niebieską. Jako kontrolna posłużyła barwa biała. Badania behawioralne obejmowały zarówno całodobowe obserwacje typów zachowań, jak i oznaczenia frekwencji wyboru barw. Wyniki produkcyjne odnosiły się zarówno do przyrostów masy ciała, jak i zużycia paszy, zdrowotności oraz upadków. Z parametrów fizjologicznych wybrano analizę morfologiczną krwi oraz poziom kortyzolu (świnie) lub kortykosteronu (drób).

Zrealizowane na drobiu doświadczenia nie wykazały wpływu barw na wyniki produkcyjne zarówno kurcząt brojlerów, jak i kur nieśnych. Natomiast jednoznacznie można stwierdzić, że barwa czerwona wpływa na obniżenie agresywności ptaków, pterofagii i kanibalizmu.

Przeprowadzone badania wykazały brak statystycznie istotnego oddziaływania barwnych bodźców na wyniki produkcyjne świń. Wyraźny wpływ barwy światła uwidocznił się natomiast w behawiorze zwierząt. Barwy ścian i oświetlenia: niebieska i zielona, wyraźnie zwiększały czas leżenia obniżając jednocześnie aktywność ruchową. Potwierdziły to statystycznie istotne niższe poziomy tętna, przy braku różnic w bazowych poziomach kortyzolu. Natomiast przy zastosowaniu barwy czerwonej otoczenia i wyposażenia, stwierdzono początkowo wzrost ruchliwości i agresywności świń, widoczny we wzroście bazowych poziomów kortyzolu i tętna, a w późniejszym okresie wydłużenie czasu leżenia i mniejszy udział zachowań agonistycznych. Najbardziej atrakcyjne okazały się być dla świń autokarmniki barw niebieskiej i czerwonej przy jednorodnym świetle białym. Nie stwierdzono jednak statystycznie istotnych różnic we frekwencji pobierania paszy z automatów barwy niebieskiej i zielonej. Najmniejszą frekwencję pobierania paszy stwierdzono dla barwy białej.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.