Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:03:34
Odwiedziło nas: 9173043 gości (dzisiaj: 1705, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 4419.5

"Efektywność różnych form integracji poziomej producentów trzody chlewnej"

Autorzy: S. Okularczyk, A. Borecka

Opis

Celem badań było ukazanie ekonomicznych, organizacyjnych i rynkowych korzyści płynących z integracji poziomej producentów trzody chlewnej. Do badań zostały wytypowane gospodarstwa prowadzące specjalistyczną produkcje świń, które były zrzeszone w grupach. Przeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej i rynkowej tych gospodarstw oraz porównano ją z gospodarstwami działającymi w pojedynkę. Zakres czasowy badań lata obejmował lata 2003-2005.

Osiem spośród dziesięciu grup powstało z inicjatywy samych zainteresowanych. Nadrzędnym celem, dla którego zostały powołane badane grupy, była wspólna organizacja sprzedaży trzody chlewnej oraz dostosowania wielkości produkcji do wymagań rynku. Cztery z analizowanych grup producenckich funkcjonowały w oparciu o ustawę o grupach producenckich (były wpisane do rejestru grup), pozostałe 6 nie uzyskiwało profitów przysługujących z tego tytułu (nie były wpisane do rejestru). Grupy poddane analizie prezentowały szeroki wachlarz form organizacyjno prawnych (3 zrzeszenia branżowe, 2 spółdzielnie, 2 spółki z o.o., 3 stowarzyszenia).

Badane grupy producenckie skupiały od 28 do 402 członków. Średnia powierzchnia gospodarstwa zrzeszonego wynosiła 16,49 ha i wahała się od 8,9 ha do 25,2 ha. Skala sprzedaży tuczników poprzez grupy wahała się od 4 800 do 25 000 sztuk w latach 2003-2005.

Wszystkie grupy producenckie miały podpisane umowy kontraktacyjne z zakładami przetwórczymi. Ponadto grupy otrzymywały dopłaty od zakładu przetwórczego z tytułu ciągłości umowy oraz stabilności dostaw tuczników, które wynosiły od 3 do 8 gr. za kg wagi żywej w poszczególnych latach analizy. Dodatkowo mogli oni również skorzystać z doradztwa z zakresu żywienia trzody chlewnej, a także w ramach współpracy zbilansować dawki pokarmowe dla poszczególnych grup produkcyjnych. Upusty cenowe z tytułu hurtowego zakupu środków do produkcji wahały się od 3% do 9% w poszczególnych grupach. Również pozytywnym aspektem integracji był odroczony termin płatności przy zakupie, wynoszący średnio 28 dni oraz stosunkowo krótki termin płatności za dostarczony żywiec, wynoszący średnio 14 dni. Dodatkowo wszystkie grupy były objęte darmowym transportem zakupionych pasz, nawozów, środków ochrony roślin itp.

Przeciętna roczna wielkość produkcji w analizowanych gospodarstwach wynosiła 485 sztuk. Przeciętny przyrost dzienny tucznika wyniósł 738 g, Przeciętne zużycie paszy w analizowanych grupach gospodarstw wyniósł 3,06 kg. Średnia waga żywa tucznika odstawianego108,4 kg. Średni koszt produkcji 1 kg tucznika wyniósł 3,12 zł.

Gospodarstwa zrzeszone w poszczególnych grupach uzyskały bardzo dobre wyniki mięsności w porównaniu ze średnią krajową. Średnia mięsność tuczników waha się od 51,5% do 54,2%.

Do poprawy wyników mięsności mobilizował rolników efekt finansowy, jakim była dopłata za każdy procent mięsności wynosząca średnio od 4 do 7 gr. za kilogram (w zależności od roku). Gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej uzyskały ok. 8-14% wyższy dochód rolniczy niż gospodarstwa niezintegrowane.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.