Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 11:13:49
Odwiedziło nas: 9176696 gości (dzisiaj: 666, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 4420.1

"Analiza czynników kształtujących opłacalność produkcji mleka"

Autorzy: E. Sowula-Skrzyńska, A. Borecka, T. Novak, A. Szumiec

Opis

Celem badań było ustalenie, które czynniki mają największy wpływ na wielkość dochodu rolniczego, jakie uwarunkowania determinują koszty oraz w jakim stopniu wydajność i reprodukcyjność zwierząt wpływa na przychodowość i rentowność ich chowu. Badania prowadzono w latach 2005-2007. Gospodarstwa, z których pozyskiwano informacje położone były w Polsce południowej. Dane gromadzono w 58 gospodarstwach produkujących mleko. Materiał źródłowy otrzymywano z gospodarstw wielkostadnych produkujących mleko; rolników indywidualnych (gospodarstw rodzinnych) oraz z zasobów IZ - PIB (np. ZD IZ Odrzechowa k/Rymanowa Sp. z o.o., ZD IZ Chorzelów Sp. z o.o.). Wytypowane gospodar-stwa zostały przypisane do 5 grup: gr. I – do 10 szt.; gr. II – od 11 do 20 szt.; gr. III od 21 do 30 szt.; gr. IV od 31 do 50; gr. V powyżej 50 szt. krów w stadzie. Do gromadzenia danych opracowano kwestionariusz, w którym bezpośrednio u rolników odnotowywano dane dotyczące warunków organizacyjno-produkcyjno-ekonomicznych.

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że specjalistyczną produkcję mleka nie cechuje zmienność rasowa, a główna uwaga skupia się na wynikach produkcyjnych i ekonomicznych. Producenci mleka doskonalą użytkowość, a tym samym poprawiają opłacalność produkcji zwierząt poprzez wybór i rozmnażanie najlepszych zwierząt. Ustalono, iż dopłaty i subwencje, podobnie jak ceny wprost wpływają na wielkość przychodów gospodarstwa rolniczego i w sposób bezpośredni kształtują dochody rolnicze. Ich udział przychodach gospodarstwach jest wysoki i wynosi od 11,12% do 24,94%. Strukturę produkcji towarowej mleka charakteryzował 80% udział sprzedaży mleka, a najwyższe przychody uzyskiwali rolnicy produkujący na dużą skalę, choć czynnikiem decydującym nie była tu ilość wyprodukowanego mleka ani liczebność stada podstawowego lecz wielkość sprzedaży produktów roślinnych.

Analizując dane stwierdzono, że w badanych gospodarstwach, wraz ze wzrostem skali produkcji maleje w żywieniu krów udział pasz własnych, a tym samym rosną koszty pasz w przeliczeniu na litr mleka. Podsumowując wyliczono średnią liczbę krów wynoszącą około 25 szt., która pozwala wypracować dochód porównywalny z dochodem uzyskiwanym z pracy poza rolnictwem.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.