Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 9:42:06
Odwiedziło nas: 9172323 gości (dzisiaj: 985, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 4421.1

"Trendy rozwoju produkcji drobiarskiej w świetle aktualnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych"

Autorzy: J. Krawczyk, K. Cywa-Benko, K. Połtowicz, J. Calik, M. Słonecki, Z. Kędzior, W. Sobusiak, M. Moszczyńska, D. Fima, M. Cetnarowicz

Opis

Celem badań było określenie trendów rozwoju produkcji drobiarskiej w świetle aktualnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych.

Cel ten realizowano poprzez wyznaczone trzy główne zadania:

  • Analizę rynku drobiarskiego w pierwszych latach po integracji z Unią Europejską.

  • Analizę efektywności ekonomicznej kur mięsnych i kurcząt brojlerów różnych odmian, w zależności od warunków utrzymania i sytuacji rynkowej.

  • Badania nad wpływem systemu utrzymania kur nieśnych (klatka, ściółka, wybieg) na ich dobrostan oraz opłacalność produkcji jaj spożywczych.

Z badań wynika, że w najbliższych latach tempo rozwoju krajowej produkcji mięsa drobiowego uzależnione będzie od możliwości eksportu, bowiem spożycie krajowe jest zbliżone do średniego poziomu w UE i w najbliższych latach tempo jego wzrostu zmniejszy się. Tempo wzrostu produkcji jaj spożywczych zależeć będzie od wzrostu krajowego popytu, bowiem barierą rozwoju handlu zagranicznego na rozszerzonym rynku Wspólnoty jest konieczność sprostania konkurencji taniego importu jaj z krajów Ameryki Pd. i Azji. Z analizy wyników fermy kur mięsnych wynika, że opłacalność chowu kur mięsnych jest niepewna. Zapobiec temu można tylko poprzez działania w skali makroekonomicznej i dokładniejsze określenie popytu na mięso drobiowe i działania promujące jego konsumpcję. Zakłady ubojowe wykorzystują rozproszony rynek producentów i bywa, że zawierane umowy kontraktacyjne są dla tych ostatnich niekorzystne. W badaniach nad systemami utrzymania kur nieśnych, zanotowano poprawę dobrostanu niosek użytkowanych z dostępem do zielonych wybiegów (lepsza produkcyjność i zdrowotność). Determinantami ograniczającymi swobodne korzystanie z wybiegów były warunki pogodowe i długi okres adaptacji kur do zastosowanego systemu utrzymania. W związku z tym sugeruje się udostępnianie kurom zielonych wybiegów na 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności. Porównując 3 systemy utrzymania niosek i przyjmując jako kryterium dobrostanu kur, ich produkcyjność i liczbę padnięć, najlepszym systemem były baterie klatek wzbogaconych. Wśród kur utrzymywanych w klatkach tradycyjnych, o większej obsadzie na 1 m2 pp, stwierdzono większe upadki, natomiast wśród niosek przebywających na ściółce występował kanibalizm, co wpłynęło na obniżenie produkcyjności.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.