Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:23:46
Odwiedziło nas: 9170216 gości (dzisiaj: 398, wczoraj: 1646)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 5104.5

"Wpływ tempa wzrostu na właściwości fizykochemiczne mięsa i budowę histologiczną tkanki mięśniowej świń różnych ras"

Autorzy: B. Orzechowska, M. Różycki, W. Migdał, D. Wojtysiak, M. Tyra, A. Mucha

Opis

Badania miały na celu ustalenie związków pomiędzy tempem wzrostu a cechami fizykochemicznymi mięsa oraz między budową histologiczną tkanki mięśniowej a jakością mięsa z uwzględnieniem różnego tempa wzrostu. Materiał do badań stanowiło 300 loszek rasy wbp, pbz i Petrain ocenianych w stacji kontroli IZ - PIB ZD Pawłowice. Zwierzęta utrzymywano w indywidualnych kojcach i żywiono ad libitum mieszankami treściwymi. W przedziale wagowym masy ciała od 25 – 80 kg otrzymywały mieszankę I (zawierającą 13,5 MJ i 13,9% białka strawnego), a w przedziale od 80 – 100 kg mieszankę II (zawierającą 13,0 MJ i 12,8% białka strawnego). Po osiągnięciu przez nie 100 kg masy ciała, przeprowadzono ubój i dysekcję prawych półtusz zgodnie z metodyką SKURTCh. Ocenę histologiczną tkanki mięśniowej oraz ocenę fizykochemiczną mięsa określano po uboju na mięśniu najdłuższym grzbietu. U wszystkich zwierząt przeprowadzono identyfikację genotypów locus RYR1. Na podstawie wielkości przyrostów dziennych zwierzęta podzielono na 2 grupy: o wysokich przyrostach (powyżej 850 g) i o niskich przyrostach (poniżej 849 g). Wykazano, że zwierzęta o wolniejszym tempie wzrostu tj. o niższych przyrostach dziennych były starsze w dniu uboju o ok. 20 dni od loszek o wysokich przyrostach dziennych masy ciała. Równocześnie dłuższy okres tuczu do 100 kg m.c., spowodował istotnie wyższe zużycie paszy na 1 kg przyrostu. Wyniki oceny poubojowej zwierząt wykazały istotny związek pomiędzy wielkością dziennego pobrania paszy a jakością tuszy. Stwierdzono mniejsze otłuszczenie i większe umięśnienie u zwierząt pobierających dziennie mniejszą ilość paszy. Wskazuje to, że zwierzęta tej grupy przyrostowej lepiej wykorzystywały białko z paszy na odłożenie białka w ciele i tym samym wykazały się większą zdolnością produkcji mięsa. Nie stwierdzono istotnego wpływu tempa wzrostu na cechy fizykochemiczne mięsa. W przypadku parametrów mikrostruktury m. longissimus lumborum w rasie wbp stwierdzono wpływ genotypu RYR1 na udział procentowy poszczególnych włókien mięśniowych. Osobniki homozygotyczne (NN) charakteryzowały się statystycznie większym udziałem włókien mięśniowych typu IIB i mniejszym udziałem pozostałych typów włókien (I, IIA), w porównaniu z tucznikami heterozygotycznymi (Nn). W rasie pbz nie stwierdzono tego wpływu. W obu rasach genotyp RYR1 nie miał istotnego wpływu na wielkość włókien mięśniowych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.