Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 10:45:58
Odwiedziło nas: 9170501 gości (dzisiaj: 683, wczoraj: 1646)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 5110.1

"Wpływ użyźniania stawów obornikiem na reakcję immunologiczną karpi, wyniki produkcyjne i jakość mięsa"

Autorzy: M. Ligaszewski, K. Węglarzy, A. Pilarczyk, J. Fima, M. Bereza

Opis

Przeprowadzono badania wpływu różnych poziomów użyźniania kroczkowych i towarowych stawów karpiowych obornikiem bydlęcym i owczym na obecność pokarmu naturalnego karpia w stawach, wyniki gospodarki stawowej, oraz niektóre elementy składu chemicznego mięsa i obraz krwi karpia. Stwierdzono, że w stawach użyźnianych większymi dawkami obornika (150 q/ha/rok) można oczekiwać lepszych wyników hodowlanych karpia, niż użyźnianych niższymi dawkami (75 q/ha/rok), a użyźnianie stawów obornikiem bydlęcym daje lepsze efekty produkcyjne, niż nawożenie takimi samymi dawkami obornika owczego.

W profilu wyższych kwasów tłuszczowych, proporcja PUFA-6 do PUFA-3 w mięsie karpi 2-letnich zależała od odpowiednich proporcji tych frakcji w zooplanktonie i była bardzo korzystna dla konsumenta, gdyż wynosiła w końcu sezonu hodowlanego średnio od 1,55 do 2,40. W stawach użyźnianych obornikiem, wyższa niż w stawach kontrolnych akumulacja witaminy E w mięsie karpi spowodowana była zwiększonym spożyciem zwierząt bezkręgowych. Spośród ośmiu badanych frakcji nienasyconych kwasów tłuszczowych w profilu WKT mięsa karpia w 2-gim roku życia jedynie udział frakcji PUFA-3, EPA, PUFA-6 i PUFA zależał od wzrostu udziału tych frakcji w profilu WKT zooplanktonu. Udziały frakcji DHA i MUFA były zależne tylko od temperatury wody, przy czym udział pierwszej frakcji malał ze wzrostem temperatury, podczas gdy udział drugiej frakcji rósł. Zmiany proporcji PUFA-6/3 oraz udziału sumy nienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA + MUFA) w profilu WKT miały charakter sezonowy; wartości te zawsze były większe w jesieni, niż na wiosnę. Udział PUFA-3, EPA, DHA, sumy PUFA, a także na ogół suma PUFA + MUFA był wyższy, bardzo często w sposób statystycznie istotny w mięsie kroczków, niż w mięsie karpia handlowego. W stawach kroczkowych, w składzie taksonomicznym zooplanktonu stwierdzono średnio wyższy procent Cladocera, niż Copepoda, a w stawach towarowych odwrotnie, co może oznaczać intensywniejsze wyjadanie przez kroczka drobno-rozmiarowych składników zooplanktonu, tj. Copepoda. Stwierdzono zależności statystyczne istotne i na granicy istotności pomiędzy niektórymi parametrami krwi, w tym czynnikami odpornościowymi (gammaglobuliny, leukogram), a zawartością glukozamin w zooplanktonie i treści pokarmowej karpi. Wyniki badań można będzie wykorzystać do prac nad poprawą wyników produkcyjnych, dobrostanu karpia oraz jakości jego mięsa.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.