Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 5:10:26
Odwiedziło nas: 9171992 gości (dzisiaj: 654, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 5111.5

"Opracowanie genetycznych i biologicznych podstaw pozyskiwania gęsiego mięsa o cennych walorach kulinarnych i bezpiecznego dla zdrowia konsumenta"

Autorzy: S. Wężyk, H. Bielińska, K. Cywa-Benko, T. Szwaczkowski, K. Połtowicz, J. Krawczyk, J. Badowski, A. Radko

Opis

W badaniach wykorzystano techniki genetyki molekularnej i populacyjnej, procedury oceny jakości i składu chemicznego mięsa i tłuszczu oraz zastosowano analizę ekonomiczną uzyskanych wyników. W latach 2004 - 2007 zrealizowano w ramach projektu 5 zadań badawczych:

  1. Ocenę struktury genetycznej 2 rodów gęsi (W11 i W33) oraz ich potomstwa mieszańców (W31) przeprowadzono metodami genetyki molekularnej na podstawie 3 mikrosate-litarnych loci DNA: Hhiu3, LEI163 i LEI170. Wyizolowany DNA amplifikowano metodą PCR. W badanym materiale, w 3 loci mikrosatelitów DNA, wykryto 7 alleli, których liczba w zależności od locus wahała się od 2 do 3 przy jednakowej liczbie alleli w poszczególnych loci, w badanych grupach genetycznych gęsi. Zidentyfikowane allele występowały z różną częstością, na podstawie której, wyliczono stopień heterozygo-tyczności (HTZ), indeks stopnia polimorfizmu (PIC) oraz genetyczny dystans między rodami W11 i W33. Najwyższy poziom HTZ był w grupie mieszańców W31, a najniższy w rodzie W11. Uzyskane wyniki sugerują, że prowadzona w rodzie W11 selekcja na cechy nieśne doprowadziła do ograniczenia częstości występowania niektórych alleli i zmniejszenia heterozygotyczności w badanych loci. Najwyższy i potwierdzony dla wszystkich loci stopień HTZ u mieszańców W31, może także wynikać z większej, niż w innych grupach genetycznych liczby przebadanych osobników. Stwierdzone, szczególnie w rodzie W11, niskie wartości HTZ mogą również oznaczać, że osobniki, były ze sobą silnie spokrewnione.

  2. Ocenę wartości hodowlanej i użytkowej rodów gęsi W11i W33 przeprowadzono na podstawie wyników indywidualnej kontroli użytkowości gęsiorów i gęsi (2-6 pokoleń), stosując analizę wariancji w układzie hierarchicznym oraz liniowy model zwierzęcia (BLUP). Oszacowane tymi metodami wartości parametrów genetycznych (h2,rG) cech objętych selekcją, nie różniły się zasadniczo, wskazując jednocześnie na możliwość dalszego, genetycznego doskonalenia obu rodów.

  3. Ocena wartości użytkowej, parametrów zoometrycznych i cech jakości mięsa mieszańców W31 gęsi białych kołudzkich® wskazuje, że oba rody wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi oraz reprodukcyjnymi. Ze względu na pożądany tkankowy skład tuszki oraz znaczący w niej udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, mięso gęsi Białych Kołudzkich®, wyróżnia się znakomitą wartością kulinarną i dietetyczną.

  4. Analiza ekonomicznej i technicznej efektywności polskiej, ekologicznej technologii pozyskiwania wysokiej jakości mięsa gęsiego, bezpiecznego dla zdrowia konsumenta i odpowiadającego standardom eksportowym wykazała, że chów ekologiczny gęsi przynosi większe straty niż chów gęsiorów. Straty wynikały z wysokich kosztów produkcji, przy jednakowej cenie skupu żywca dla obu płci, bez względu na system utrzymania. Analiza ekonomiczna wykazała, że cena skupu gęsi utrzymywanych w chowie ekologicznym, pokrywająca wzrost jego kosztów bezpośrednich, winna być wyższa o 50-70% od ceny standardowych gęsi „owsianych”, tuczonych metodą tradycyjną.

  5. Opracowana w wyniku przeprowadzonych badań „polska kompleksowa technologia pozyskiwania markowego gęsiego mięsa, przeznaczonego głównie na eksport, obejmująca odchów i różne systemy chowu gęsi z uwzględnieniem wysokiego dobrostanu ptaków, warunków utrzymania w chowie stabulacyjnym, wybiegowym i pastwiskowym, żywienia, jakości pasz, surowców i dodatków paszowych (zioła), zapewnia uzyskanie „młodej polskiej gęsi żywionej polskimi paszami wzbogaconymi polskimi ziołami”.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.