Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 3:14:44
Odwiedziło nas: 9165960 gości (dzisiaj: 129, wczoraj: 1401)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 1223.2

"Wpływ zróżnicowanego tempa wzrostu na rozwój narządów rodnych loszek i ich użytkowanie rozpłodowe"

Autorzy: K. Dziadek, M. Różycki, B. Orzechowska, J. Podyma, H. Matuszewska

Opis

W polskiej hodowli obserwuje się ciągłą poprawę w zakresie mięsności i tempa wzrostu, natomiast począwszy od 2004 roku obserwuje się obniżenie płodności loch rasy Duroc i pbz, a od 2003 roku rasy wbp. Zmianom tym towarzyszą sygnalizowane przez hodowców i producentów świń coraz większe problemy związane ze skutecznym pokryciem loch remontowych. W tej sytuacji postanowiono przeanalizować związki zachodzące pomiędzy masą ciała w dniu uboju wybrakowanych loszek hodowlanych a wybranymi cechami układu rozrodczego w pełni rozwiniętych loszek w ramach etapu pierwszego oraz przeanalizować związki pomiędzy tempem wzrostu a cechami układu rozrodczego loszek hodowlanych w wieku około 210 dnia życia.

W pierwszym etapie poddano ubojowi 103 loszki linii 990 i 51 loszek rasy wbp. Były to loszki, które na drodze selekcji, w oparciu o indeks selekcyjny uwzględniający życiowe tempo wzrostu i mięsność, wytypowano do dalszej hodowli, a które z różnych przyczyn (brak rui, poronienie, wypadki losowe) zostały z tej hodowli wyeliminowane. Bezpośrednio po uboju określano stan ich narządów rodnych na podstawie ich masy ogólnej, a szczegółowo określano: masę rogów macicy, masę trzonu, masę szyjki, masę pochwy i masę jajników. Drugą grupę cech stanowiły pomiary: długość sromu do szyjki macicy, długość szyjki macicy, długość trzonu macicy, długość rogów macicy i jajowodów. Sztuki o powiększonych jajnikach eliminowano z obserwacji.

W drugim etapie wybrano 100 loszek rasy wbp i 100 loszek linii 990. Obydwie populacje podzielono na dwie równe grupy, z których grupy kontrolne żywiono od 70 dnia życia paszą o zawartości energii 12,3 MJ, a w grupach doświadczalnych, począwszy od osiągnięcia przez loszki masy ciała 70 kg stosowano paszę o zawartości energii na poziomie 11,0 MJ, co miało zróżnicować ich masę ciała w wieku około 210 dni, w którym to wieku wszystkie loszki zostały ubite. Narządy rodne oceniano analogicznie jak w etapie pierwszym.

U zwierząt w pełni dojrzałych (o masie ciała powyżej 140 kg) stwierdzono wysoko istotne korelacje pomiędzy masą ciała a wszystkimi badanymi cechami układu rozrodczego.

Dla zwierząt ubijanych w wieku około 210 dnia życia nie uzyskano jednakowych wyników badanych ras. Wyniki linii 990 wskazują na możliwość wystąpienia ujemnych skutków w rozwoju układu rozrodczego w przypadku zbyt intensywnego tempa wzrostu loszek w okresie odchowu, czego nie potwierdzają wyniki uzyskane dla rasy wbp.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.