Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:49:44
Odwiedziło nas: 9236036 gości (dzisiaj: 902, wczoraj: 1011)
Prace badawcze w 2007 roku

Temat 1314.1

"Bioróżnorodność ras kóz występujących w Polsce w oparciu o polimorfizm DNA"

Autorzy: . Sikora, A. Kawęcka, W. Kieć, J. Radecka, B. Wyrostkiewicz, W. Malanek.

Opis

Celem badań była ocena bioróżnorodności ras kóz występujących w Polsce w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA. Dokonana została próba wykorzystania tych markerów do charakterystyki struktury genetycznej kóz, oceny poziomu ich zmienności genetycznej oraz do ustalenia dystansu genetycznego między nimi. Materiał do badań stanowiły próbki krwi uzyskane od kóz ras: saaneńska, anglo-nubijska, alpejska, karłowata kameruńska, kózka karłowata i karpacka. Analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA została przeprowadzona w oparciu o wybrane markery zalecane przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) do kontroli pochodzenia: CSRD0247 – ILSTS0087 - INRA0023 – McM0527 – OarFCB0020 – SRCRSP0023. Markery amplifikowano w mieszaninie reakcyjnej multiplex. W wyniku rozdziału produktów amplifikacji badanych sekwencji, w ocenianej populacji owiec zidentyfikowano 48 wariantów polimorficznych w 6 loci. Najczęściej pojawiającymi się allelami u wszystkich ras były: allel 156 pz w locus McM0527, 231 pz w locus CSRD0247, 151 pz w ILSTS0087, 213 w INRA0023, 101w OarFCB0020 i 107 w locus SRCRSP0023. Na podstawie częstości alleli obliczono parametry zmienności genetycznej: średnią i efektywną liczbę alleli w locus, heterozygotyczność obserwowaną i oczekiwaną, dystans genetyczny miedzy rasami. W locus SRCRSP0023 i CSRD0247 stwierdzono po 10 alleli; 8 alleli w INRA23 i po 6 alleli w pozostałych loci. Liczba alleli przypadająca na rasę wynosiła od 2-5 dla locus ILSTS0087 i OarFCB0020; 4-9 dla SRCRSP0023. Średnia liczba alleli w rasie była najwyższa u kóz saaneńskich i alpejskich (5,6), najniższa u kozy kameruńskiej (3,16). Również w tej grupie efektywna liczba alleli była najmniejsza. Wskazywać to może na stosunkowo niski poziom zmienności genetycznej w badanej grupie. W większości loci nie stwierdzono odchyleń od stanu równowagi genetycznej. Heterozygotyczność obserwowana była praktycznie taka sama jak oczekiwana.

Największe podobieństwo zaobserwowano między rasą saaneńską i alpejską. Największy dystans genetyczny stwierdzono między rasą anglo-nubijską a rasami karłowatymi: kózką karłowatą i pygmy. Wysokie wartości dystansu genetycznego stwierdzono również między tymi rasami a kozą karpacką.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.