Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 16:19:01
Odwiedziło nas: 11953703 gości (dzisiaj: 2318, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Prace badawcze w 2007 roku

Rozwiń wszystko

Temat 1109.1
"Analiza powiązań polimorfizmu mikrosatelitarnego DNA z cechami użytkowymi bydła rasy simentalskiej"
Temat 1114.1
"Charakterystyka populacji szybko i wolno rosnących kurcząt na podstawie polimorfizmu mikrosatelitarnych sekwencji DNA i jakości mięsa"
Temat 1118.5
"Polimorfizm wybranych genów warunkujących mięsność świń rasy wielkiej białej polskiej"
Temat 1222.1
"Badania nad zastosowaniem w selekcji bydła mlecznego powiązań między wybranymi cechami budowy i wykorzystanie ich w indeksach selekcyjnych"
Temat 1223.2
"Wpływ zróżnicowanego tempa wzrostu na rozwój narządów rodnych loszek i ich użytkowanie rozpłodowe"
Temat 1224.1
"Oszacowanie parametrów genetycznych cech użytkowych i funkcjonalnych bydła rasy simentalskiej o dwukierunkowym typie użytkowania"
Temat 1229.2
"Wpływ długości dnia na użytkowość rozpłodową i mleczną owiec"
Temat 1314.1
"Bioróżnorodność ras kóz występujących w Polsce w oparciu o polimorfizm DNA"
Temat 1322.1
"Analiza cech reprodukcyjnych i kariotypu zarodków gęsi z różnych stad zachowawczych"
Temat 1427.1
"Określenie poziomu cech użytkowości tucznej i rzeźnej dla knurów z importu w krajowej populacji świń"
Temat 1438.3
"Ocena typu i budowy krowy pierwiastki rasy mlecznej pochodzącej po buhaju testowym lub krowy pierwiastki rasy mlecznej o udokumentowanym pochodzeniu"
Temat 1442.1
"Wpływ systemu krzyżowania krajowych ras świń na kształtowanie się cech jakościowych mięsa mieszańców"
Temat 2118.1
"Opracowanie metody oznaczania tiaminy w przemysłowych mieszankach paszowych"
Temat 2121.1
"Ocena jednorodności rozmieszczenia mikroskładników pokarmowych w produktach paszowych"
Temat 2232.1
"Opracowanie alternatywnych do antybiotyków dodatków paszowych w żywieniu prosiąt"
Temat 2234.1
"Określenie i wykorzystanie współczynników strawności jelitowej aminokwasów w bilansowaniu białka mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów"
Temat 2235.1
"Wartość pokarmowa i przydatność kiszonki z sorgo w żywieniu krów mlecznych"
Temat 2237.5
"Wpływ poziomu żywienia krów w okresie zasuszenia i wczesnej laktacji oraz źródła energii i donorów grup metylowych na produkcyjność, skład mleka i wskaźniki rozrodu"
Temat 2301.2
"Wpływ stosowania nasion oleistych i makuchu rzepakowego w żywieniu owiec wysokoplennych w okresie ciąży i karmienia na wyniki odchowu jagniąt"
Temat 3116.1
"Analiza genotypów w loci markerów mikrosatelitarnych DNA oraz w locus CD18 i UMPS u buhajów"
Temat 3119.1
"Analiza polimorfizmu sekwencji mikorsatelitarnych DNA w rodzinie Equidae"
Temat 3322.1
"Modyfikacje metod pozaustrojowej hodowli oocytów oraz zarodków bydła"
Temat 3326.5
"Wpływ różnych metod sztucznej aktywacji rekonstruowanych oocytów świni na potencjał rozwojowy zarodków transgenicznych uzyskanych techniką klonowania"
Temat 3327.5
"Zawartość lipidów w zarodkach świni oraz możliwość jej regulacji w aspekcie kriokonserwacji"
Temat 3328.1
"Opracowanie metody uzyskiwania ptaków transgenicznych"
Temat 3329.5
"Ekspresja białek apoptotycznych w oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz w uzyskiwanych zarodkach"
Temat 3416.1
"Określenie wpływu procedury cytometrycznego sortowania nasienia na stan chromatyny plemników buhaja"
Temat 3417.1
"Opracowanie nowych rozcieńczalników do konserwacji nasienia królików przy uwzględnieniu kompleksowej oceny jakości plemników"
Temat 3418.1
"Modyfikacje niechirurgicznych metod uzyskiwania zdolnych do zapłodnienia oocytów owiec i kóz"
Temat 3419.1
"Opracowanie technologii zwiększającej wartość biologiczną konserwowanego nasienia tryka"
Temat 4122.1
"Wpływ systemów utrzymania na wzrost i dobrostan cieląt"
Temat 4124.5
"Wpływ barwnych bodźców otoczenia na reakcję behawioralno-produkcyjną świń i drobiu"
Temat 4127.1
"Wpływ ograniczonego dostępu do wody na wyniki odchowu kurcząt brojlerów"
Temat 4128.1
"Reakcja behawioralna, fizjologiczna i produkcyjna krów na zmianę systemu utrzymania i systemu doju"
Temat 4131.2
"Wpływ wieku stada rodzicielskiego oraz czasu zasiedlania wyniki odchowu gąsiąt"
Temat 4208.1
"Badania nad efektywnością produkcji żywca wołowego od krów mamek rasy simentalskiej i ras mięsnych w warunkach rolnictwa ekologicznego"
Temat 4210.1
"Wpływ systemu i warunków utrzymania na układ immunologiczny kurcząt brojlerów"
Temat 4318.1
"Utylizacja odchodów pochodzących od zwierząt futerkowych przy wykorzystaniu procesu kompostowania"
Temat 4418.1
"Określenie zależności pomiędzy ceną skupu a zmianami w pogłowiu zwierząt"
Temat 4419.5
"Efektywność różnych form integracji poziomej producentów trzody chlewnej"
Temat 4420.1
"Analiza czynników kształtujących opłacalność produkcji mleka"
Temat 4421.1
"Trendy rozwoju produkcji drobiarskiej w świetle aktualnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych"
Temat 5104.5
"Wpływ tempa wzrostu na właściwości fizykochemiczne mięsa i budowę histologiczną tkanki mięśniowej świń różnych ras"
Temat 5105.1
"Poprawa jakości okrywy włosowej poprzez krzyżowanie norek różnych typów"
Temat 5110.1
"Wpływ użyźniania stawów obornikiem na reakcję immunologiczną karpi, wyniki produkcyjne i jakość mięsa"
Temat 5111.5
"Opracowanie genetycznych i biologicznych podstaw pozyskiwania gęsiego mięsa o cennych walorach kulinarnych i bezpiecznego dla zdrowia konsumenta"
Temat 5114.2
"Jakość odżywcza i mikrobiologiczna produktów z mleka owczego"
Temat 5115.1
"Badanie jakości mięsa gęsi krajowych odmian regionalnych"
Temat 5116.1
"Rozmieszczenie tłuszczu śródmięśniowego oraz marmurkowatości w mięśniu najdłuższym grzbietu świń"
Temat 5117.1
"Ocena sensoryczna, skład chemiczny i profile kwasów tłuszczowych serów i mleka pozyskanego od owiec górskich w zależności od systemu żywienia"
Temat 5118.2
"Ocena przydatności mleka owiec do wytwarzania serów podpuszczkowych, uzyskiwanych z kazeiny oraz ze wszystkich białek mleka"
Temat 5213.1
"Wpływ nienasyconych kwasów tłuszczowych na efekty oddziaływania bakterii probiotycznych kurcząt brojlerów"
Temat 5214.1
"Wpływ rodzaju tłuszczu w paszy dla królików na wskaźniki użytkowości rozpłodowej i profil kwasów tłuszczowych w mięsie"
Temat 5220.1
"Wpływ mieszaniny ekstraktów ziołowych na wyniki tuczu i jakość mięsa wieprzowego"
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.