Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:27:22
Odwiedziło nas: 9735953 gości (dzisiaj: 8743, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 01-2.00.1

"Modyfikacja oceny wartości hodowlanej i użytkowej pod kątem poprawy cech jakości surowców pochodzenia zwierzęcego"

Cel zadania

ocena możliwości poszerzenia aktualnie stosowanych metod oceny surowców pochodzenia zwierzęcego o cechy jakościowe

Opis

Kontynuowano badania nad określeniem zależności pomiędzy budową histologiczną mięśni a ich cechami jakościowymi (pH, barwa, wodochłonność, zawartość tłuszczu śródmięśniowego, kruchość, tekstura) na przykładzie mięśnia najdłuższego grzbietu (musculus longissimus dorsi), a w konsekwencji określanie pożądanej struktury histologicznej w/w mięśnia warunkującej jego wysoką jakość. Docelowo badaniami objęte zostaną loszki ras wbp, pbz, Pietrain i Puławskiej w liczbie 250 sztuk, po 50 sztuk z każdej z ras. Na obecnym etapie dokonano oceny zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCh pod względem cech tucznych, rzeźnych i jakości mięsa i wytypowano do badań zwierzęta nie spokrewnione i zróżnicowane pod względem analizowanych cech. Przygotowane preparaty histologiczne wybarwione metodą Pearsa dla 145 zwierząt (50 rasy wbp, pbz oraz 30 rasy puławskiej i 15 rasy Duroc) zostały przeanalizowane pod względem procentowej zawartości poszczególnych typów włókien mięśniowych (STO, FTO, FTG) oraz ich średnicy z wykorzystaniem programu analizy obrazu MultiScan. W każdym preparacie histologicznym analiza objęła minimum 300 włókien każdego rodzaju. Dla zwierząt tych zostały również zebrane dane dotyczące: zawartości mięsa w tuszy, masy polędwicy bez słoniny i skóry, powierzchni „oka” polędwicy, masy mięsa wyrębów podstawowych, szerokości „oka” polędwicy, wysokości „oka” polędwicy, IMFu, jasności barwy, wodochłonności, odczynu mięśnia najdłuższego grzbietu (pH45) i odczynu mięśnia najdłuższego grzbietu (pH24). Wykonano wstępne obliczenia statystyczne oraz analizy uzyskanych wyników.

Określano wpływ potencjału wzrostu kurcząt brojlerów na zróżnicowanie cech jakości mięśni piersiowych oraz prześledzenie procesu kształtowania się fizyko-chemicznych właściwości mięsa normalnego i wodnistego podczas jego dojrzewania w warunkach chłodniczych z równoczesnym określeniem ekspresji i degradacji dystrofiny. Do badan użyto 810 jednodniowych kogutków brojlerów, odchowywanych w standardowych warunkach. W 35 i 42 dniu życia ptaków utworzono 5 grup doświadczalnych po 30 szt. w zależności od osiągniętej przez nie masy ciała. Po uboju z lewego mięśnia piersiowego powierzchownego pectoralis superficialis pobrano próbki i zamrożono je w ciekłym azocie a następnie umieszczono w zamrażarce w temp -80oC do czasu analiz histochemicznych (określenie mikrostruktury mięśni i ekspresji dystrofiny). W 15 minucie po uboju określono pH początkowe mięśni piersiowych. Po 24 godzinnym przechowywaniu tuszek w temp. 4oC z mięśni piersiowych kurcząt ponownie pobrano próbki w celu określenia poziomu i zmian ilościowych dystrofiny oraz przeprowadzono pomiar pH. Mięśnie piersiowe poddano ocenie barwy (CIEL*a*b*) oraz przygotowano próbki do dalszych badań jakości mięsa: wodochłonności, wycieku termicznego, strat po rozmrożeniu, siły cięcia i parametrów tekstury. Przygotowane próbki mięśni piersiowych kurcząt umieszczono w indywidualnych, szczelnych pojemnikach i przechowywano w chłodni w temp. 4oC przez 72 godziny. Po tym czasie określono wielkość wycieku swobodnego, co pozwoliło na identyfikację mięśni wodnistych i normalnych. W czwartej dobie po uboju kurcząt ponownie pobrano próbki w celu określenia poziomu i zmian ilościowych dystrofiny oraz określono pH mięsa. Na ich podstawie zostaną określone m.in. zależności pomiędzy ekspresją i stopniem degradacji dystrofiny w zróżnicowanych pod względem wodochłonności i barwy mięśniach piersiowych kurcząt a wynikami oceny pozostałych cech jakości mięsa z uwzględnieniem tempa wzrostu kurcząt i masy mięśnia piersiowego. Wykonano wstępne obliczenia statystyczne oraz analizy uzyskanych wyników.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.