Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 21 września 2019 17:59:57
Odwiedziło nas: 9726776 gości (dzisiaj: 1448, wczoraj: 2016)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 01-3.00.1

"Wykorzystanie interakcji genotyp-środowisko w selekcji cech warunkujących jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego"

Cel zadania

wykorzystanie interakcji genotyp-środowisko w selekcji cech warunkujących jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Opis

W ramach realizacji zadania zakończono badania nad efektywnością ekologicznej produkcji mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i polskiej czarno-białej. Stwierdzono, że utrzymywanie bydła rasy PHF w warunkach chowu ekologicznego wraz z rasą polska czarno-biała /ZB/ objętą programem ochrony przy braku intensywnego żywienia skutkuje zmniejszeniem produkcyjności rasy PHF w laktacji a tym samym zbliżenie jej do poziomu wydajności mlecznej rasy ZB. Jednocześnie analizując zawartości poszczególnych składników w mleku badanych krów, stwierdzono, że zarówno zawartość tłuszczu i białka w większości badanych prób była wyższa w rasie ZB niż w PHF. Wydłużenie okresu użytkowania mlecznego krów powyżej 12 miesięcy pozwala pozyskać dodatkowe ilości mleka, jednocześnie skutkuje wzrostem zawartości tłuszczu i białka w mleku. W obrębie sezonu żywienia letniego i zimowego stwierdzono statystycznie istotne różnice w ilości pozyskanego mleka, na korzyść bydła rasy PHF. Zimą mleko charakteryzowało się wyższą zawartością tłuszczu i białka w porównaniu do sezonu letniego.

Zakończono prace nad opracowaniem modelu tworzenia stad bydła mięsnego w oparciu o bydło PHF i Limousine dla potrzeb gospodarstwa ekologicznego. Zgodnie z przyjętym modelem hodowlanym/ 3-letni cykl produkcyjny wg. Dobickiego/ prowadzono prace hodowlane na dwóch stadach. Otrzymano potomstwo pokolenia F1 i F2 w liczbie po 10 sztuk. Przeprowadzono pomiary zoometryczne zwierząt pokolenia F1, F2 przed i po zakończeniu sezonu pastwiskowego. Stwierdzono, że średni wzrost masy ciała w obu grupach wynosił 76 kg. Analiza mas ciała oraz wyrostowości cieląt w pokoleniu F1 i F2 wykazała, że wyższą masą ciała przy urodzeniu /39 kg/ charakteryzowało się pokolenie F1, natomiast pokolenie F2 było lżejsze o 6 kg. Także kaliber cieląt pokolenia F1 był wyższy i wynosił odpowiednio 79 cm w kłębie i 83 cm w krzyżu. W pokoleniu F2 odpowiednio 72 cm i 76cm. Powstałe różnice są efektem krzyżowania wypierającego a tym samy w pokoleniu F2 mniejszym udziałem krwi bydła mlecznego.

Zakończono badania na wpływem ograniczonego żywienia na cechy użytkowe i przydatność technologiczną mięsa różnych zestawów kurcząt rzeźnych. Stwierdzono, że wprowadzenie 6-godzinnej przerwy w dostępie do paszy w ostatnim okresie chowu przyczyniło się do nieznacznego zwiększenia efektywności produkcji zarówno kurcząt Ross 308 jak i Hubbard Flex i spowodowało istotne zmniejszenie otłuszczenia ciała. Jednocześnie przyczyniło się do zwiększenia udziału mięśni piersiowych w tuszce i mięśni nóg. Wprowadzenie ograniczonego żywienia pod koniec okresu produkcyjnego zmniejszyło całkowite straty masy mięśni wynikających z ubytku wody w okresie ich przechowywania i obróbki termicznej. W obydwu badanych grupach genetycznych mięśnie piersiowe kurcząt głodzonych charakteryzowały się mniejszym wyciekiem swobodnym, mniejszymi stratami po rozmrożeniu i mniejszymi stratami termicznymi. Zaobserwowano także tendencję do zmniejszenia twardości, gumowatości i żujności mięśni piersiowych kurcząt Hubbard Flex poddanych okresowemu głodzeniu w dwóch ostatnich tygodniach życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzenie czasowego ograniczenia dostępu do paszy w końcowym okresie odchowu szybko rosnących kurcząt brojlerów może przyczynić się do poprawy wyników ekonomicznych oraz wywiera korzystny wpływ na jakość tuszki i mięsa.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.