Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 21 września 2019 17:59:22
Odwiedziło nas: 9726769 gości (dzisiaj: 1441, wczoraj: 2016)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 01-4.00.1

"Określenie markerów genetycznych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich"

Cel zadania

ocena zmienności i ekspresji wybranych genów i określenie ich wpływu na cechy użytkowe zwierząt gospodarskich

Opis

W ramach badań mających na celu wykorzystanie polimorfizmu genów do oceny jakości mięsa kurcząt rzeźnych przeprowadzono ocenę rzeźną 100 kurcząt brojlerów z czego 50 sztuk stanowiły kogutki i 50 kurki. Wykazano dużą zmienność w cechach charakteryzujących jakość mięsa. Wyniki te zostaną odniesione do polimorfizmu genów CAPN1 i CADN2 i na tej podstawie określi się czy badane geny mogą być markerami określającymi jakość mięsa kurcząt rzeźnych.

Określano wpływ polimorfizmu genu podlegającemu piętnowaniu genetycznemu GNAS na cechy użytkowe świń. Po oznaczeniu genotypów wybranych do badań zwierząt wytypowano knury, które wykorzystano do kojarzeń w celu otrzymania potomstwa na którym są prowadzone dalsze badania. Przeprowadzono analizę sekwencji DNA w rejonach regulatorowych genów GRB10 i DI03 w celu identyfikacji nowych polimorfizmów. Zaprojektowano pieć par starterów dla rejonu promotorowego 3’UTR DI03 i dwie pary dla regionu promotorowego genu GRB10 oraz siedem par dla rejonu UTR GRB10. Przeprowadzono szereg reakcji HRM PCR (High Resolution Melting) w wyniku których wyodrębniono zwierzęta różniące się sekwencją DNA w określonych fragmentach genów.

Poszukiwano miejsc metylacji sekwencji DNA w genomie konia. Analiza wyników sekwencjonowania BSP CR wykazała metylację cytozyny bądź jej brak w sekwencjach wysp CpG w zależności od badanych tkanek. Wyjątek stanowi mieszany profil metylacji (obecność heterozygot CA) w pojedynczych pozycjach nukleotydowych regionów promotorowych genów DNMT1, TP53, MecP2 oraz ITGAL. W trzech wymienionych genach (z wyjątkiem MecP2) oraz sekwencji w DNA niski poziom metylacji promotorów pokrywa się z wynikami reakcji RT-PCR (obecność transkryptu RNA w badanych tkankach) wskazując na rolę metylacji DNA jako jednego z mechanizmów regulujących transkrypcję genów.

Rozpoczęto badania nad określeniem wpływu polimorfizmu genów SCD i ACACA oraz żywienia na walory prozdrowotne mięsa jagnięcego. Badaniami objęto 354 owce rasy merynos i 300 rasy czarnogłówka od których pobrano próbki krwi. Dopracowano także metodę oznaczania polimorfizmu wymienionych genów, która zostanie wykorzystana w prowadzonych badaniach.

Rozpoczęto badania dotyczące zmienności i ekspresji wybranych genów współpracujących podczas implantacji zarodków u świń oraz genów związanych z jakością mleka zwierząt tego gatunku. W pierwszym przypadku uwzględniono w badaniach po trzy zmiany polimorficzne w genach Wnt7a i HoxA11 oraz cztery w genie HoxA10. Przy badaniach związanych z jakością mleka uwzględniono formy polimorficzne genu MC4R.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.