Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:32:05
Odwiedziło nas: 9735990 gości (dzisiaj: 8780, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 02-3.00.1

"Kriokonserwacja oocytów i zarodków"

Cel zadania

opracowanie efektywnych technologii kriokonserwacji oocytów i zarodków świni

Opis

Zakończono badania czynników zwiększających podatnośc oocytów i zarodków świn na kriokonserwację. Zarodki uzyskane w stadium zygoty hodowano w medium NCSU-23, w inkubatorze CO2 (4% CO2 w powietrzu, temperatura 39oC ) do stadium blastocysty ekspandującej. Uzyskane blastocysty o prawidłowym wyglądzie morfologicznym poddawano kriokonserwacji metodą witryfikacji w słomkach OPS oraz w zmodyfikowanych warunkach fizycznych. Przed witryfikacją zarodki poddawano ekwilibracji w mieszaninie 10% DMSO+10% glikolu etylenowego. Witryfikację przeprowadzono w mieszaninie zawierającej 20% DMSO i 20% glikolu etylenowego rozpuszczone w medium TCM. Witryfikację uzyskiwano poprzez ultra szybkie schłodzenie próbki w komorze próżniowej z ciekłym azotem, w specjalnym urządzeniu „VitMaster” umożliwiającym uzyskanie temperatury -210oC. Zakonserwowane zarodki przechowywano w kontenerze z ciekłym azotem od 1 do 6 miesięcy. Analiza zawartości lipidów w zarodkach uzyskanych po hodowli w zmodyfikowanych warunkach wykazała niższy poziom względnej zawartości tłuszczów w zarodkach hodowanych z siarczanem fenazyny (średnio 57,5%) w porównaniu do zarodków hodowanych w warunkach standardowych (100%). Uzyskane wyniki wskazują na możliwość modyfikacji zawartości i składu związków lipidowych w trakcie hodowli in vitro, co może doprowadzić, do zwiększonej podatności oocytów i zarodków świni na kriokonserwację.

Zakończono badania, których celem było zbadanie poliformizmu genów kandydujących potencjalnie odpowiedzialność za odporność kaczek na zakażenia salmonellą. Materiał badawczy stanowił DNA wyizolowany z krwi kaczek pochodzących ze stad objętych programem ochrony zasobów genetycznych drobiu, utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego IZ PIB w Dworzyskach. Amplifikację loci SNP przeprowadzono w oparciu o startery zaprojektowane dla gatunku modelowego, kury. W tym celu amplifikowano fragmenty genów beta defensyn (AvBD3 i AvBD7) oraz interleukin (MAPKAPK2 i IL10). Optymalizowano specyficzność reakcji poprzez obniżenie temperatury hybrydyzacji starterów, touchdown PCR, amplifikacje z obniżonym stężeniem polimerazy, amplifikację ze zwiększoną ilością matrycy oraz amplifikacje z dodatkiem DMSO. Otrzymane produkty PCR zostały zsekwencjonowane i zanalizowane. Amplifikacje fragmentów genów AvBD3, AvBD7 i IL10 w oparciu o startery zaprojektowane dla kur nie dały oczekiwanych produktów pomimo zastosowania wielu modyfikacji reakcji PCR. Wyniki badań wskazują, że sekwencje poszukiwanych genów znacznie różnią się między gatunkami jakimi są kura i kaczka, dlatego startery zaprojektowane dla kur nie mogą być bezpośrednio przeniesione do badań nad kaczkami.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.