Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:28:06
Odwiedziło nas: 9735957 gości (dzisiaj: 8747, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 02.6.00.1

"Sterowanie rozrodu oraz nieinwazyjne metody wprowadzania zarodków owiec, kóz i świń"

Cel zadania

opracowanie i praktyczne stosowanie nieinwazyjnych metod wprowadzania zarodków owiec, kóz i świń, oraz zastosowanie prolaktyny w odchowie prosiąt

Opis

Kontynuowano prace w zakresie doskonalenia umiejętności manualnych operatorów, modyfikacji prototypów kateterów do transferu zarodków i oceny wyników na podstawie liczby uzyskanych ciąży, liczby płodów i liczby prosiąt w miocie.W pierwszym etapie badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych bez udziału żywych zwierząt. Wykorzystywano izolowane macice pozyskiwane z ubojni. Macice umieszczano w symulatorze własnej konstrukcji wielkością przypominającym jamę brzuszną świni. Do wnętrza symulatora wprowadzano trzy trokary na planie trójkąta równoramiennego o długości ramion 20 – 25 cm, centralny dla endoskopu w linii środkowej, pozostałe dwa dla manipulatorów. W pierwszym wariancie, lejek jajowodu stabilizowano trzema chwytkami. Przeprowadzono 15 sesji na symulatorze. W pojedynczej sesji wykorzystano 4 - 5 macic. Do każdego jajowodu wprowadzano kateter 3 - 4 krotnie. Łącznie wykonano około 450 prób deponowania zarodków. Opracowano 4 wzory modeli zestawów kateterów. Za najlepszy uznano zestaw, składający się z prowadnicy i cewnika. W drugim wariancie jajowód nakłuwano w ½ długości. Do światła jajowodu przez igłę wprowadzano kateter. Zarodki deponowano co najmniej w ½ długości jajowodu, możliwie jak najbliżej ujścia jajowodu do macicy). Zakończono opracowanie protokołu zakładania trokarów i stabilizacji rogu macicy. W drugim etapie badań przeprowadzono 2 sesje doświadczalne z udziałem żywych zwierząt, których celem była weryfikacja przyjętych założeń metodycznych z pierwszego etapu pracy. Biorczyniami oocytów było 8 loszek o masie ciała 80 – 90 kg, w wieku około 6 – 7 miesięcy. Znieczulenie ogólne indukowano przez podanie thiopentalu sodu 5 – 10 mg/kg i.v. Czas znieczulenia wynosił od 30 do 45 minut. W wyniku przeprowadzonych prób opracowano prototyp zestawu kateterów. Wariant pierwszy okazał się nieprzydatny, żadna z czterech biorczyń nie była ciężarna. Pozytywnie testy przeszedł zestaw w wariancie drugim. W grudniu 1012 roku wykonano pierwsze transplantacje.Weryfikacja wyników nastąpi w luty 2013 r. Opracowana technika penetracji powłok brzusznych jest optymalną na tym etapie badań.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.