Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 21 września 2019 18:02:27
Odwiedziło nas: 9726784 gości (dzisiaj: 1456, wczoraj: 2016)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 03-1.00.1

"Charakterystyka pupulacji objętych programamochrony zasobów genetycznych zwierząt"

Cel zadania

praca hodowlana w małych populacjach i bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony

Opis

Zakończono badania nad porównaniem zmienności genetycznej i fenotypowej koni sztumskich i sokolskich oraz charakterystyki tych populacji. Oceniono w jakim stopniu obie populacje przejawiają podobieństwo genetyczne, oszacowano udział genów przodków założycieli oraz scharakteryzowano najczęściej pojawiające się linie (rody) męskie. Określono także przodków z ras zagranicznych, założycieli koni sokólskich i sztumskich: ardeńskiej, bretońskiej, belgijskiej. Stwierdzono małą zmienność pomiędzy populacjami koni sztumskich i sokólskich oraz dużą w obrębie każdego z tych typów. Wyniki badania dystansu genetycznego wskazują na konieczność prowadzenia ostrzejszej selekcji pod względem rodowodowodu i fenotypu w populacjach koni sokólskich i sztumskich

Zakończono badania nad charakterystyką wzrostu i rozwoju somatycznego źrebiąt rasy huculskiej w warunkach hodowli zachowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem faktu wczesnego odsadzania przez hodowcę i samoczynnego odsadzania źrebiąt przez ich matki. Uzyskane wyniki wskazują, że, w stadach koni huculskich można zalecić do praktyki hodowlanej metodę samoczynnego odsadzania źrebiąt.

Kontynuowano badania użytkowości owiec rasy świniarka. Przeprowadzono ocenę tryków świniarek na podstawie potomstwa zgodnie z metodyką SWOT. Określono średnią wydajność rzeźną dla rasy, wskaźniki rozrodu oraz wstępną ocenę użytkowości wełnistej w badanym stadzie owiec. Dotychczas uzyskane wyniki wskazują na konieczność modyfikacji metodyki oceny mięsnej dla ras rodzimych.

Rozpoczęto badania nad oceną efektywności działania programów ochrony koni sztumskich, sokólskich i huculskich. Przeanalizowano rodowody koni sokólskich żyjących w połowie XX wieku i wpisanych do Księgi Stadnej.

Rozpoczeto badania zmierzające do opracowania modelu genetycznego odtworzenia wybranych cech biometrycznych i użytkowych w populacji koni huculskich objętych programem ochrony.W okresie sprawozdawczym dokonano inwentaryzacji stada koni, utrzymywanych w ZD IZ Odrzechowa sp. z o.o. Młode klacze zostały wpisane doksięgi hodowlanej i włączone do stada podstawowego klaczy matek. Klacze te poddano szczegółowej ocenie bonitacyjnej w skali 100-u punktowej, obejmującej: typ rasowy i płciowy, ocenę budowy głowy i szyi, kłody, kończyn przednich, kończyn tylnych, kopyt oraz ocenę ruchu w stępie i kłusie, a także ocenę wrażenia ogólnego. Ocena dla młodych klaczy kształtowała się od 77 do 79 pkt. na 100 możliwych. Wszystkie młode klacze poddano również wstępnej ocenie próby dzielności zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem. W 10 punktowej skali, oceny kształtowały się od 6 pkt. do 8 pkt. Od 1 listopada rozpoczęto szczegółową obserwację klaczy w celu wykrycia rui. Część klaczy (13 szt.) wyźrebiła się, w tym było jedno martwo urodzone źrebię. Kolejne klacze będą się źrebić w I kwartale 2013 r. Zgodnie z założeniami metodycznymi, po urodzeniu się źrebiąt, w 2 dobie życia wykonano pierwsze pomiary biometryczne, obejmujące wysokość w kłębie, obwód klatki piersiowej, obwód nadpęcia przedniego, wysokość w krzyżu, skośną długość tułowia.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.