Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:31:32
Odwiedziło nas: 9735984 gości (dzisiaj: 8774, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 03-5.00.1

"Poprawa efektywności chowu zwierząt futerkowych"

Cel zadania

określenie możliwości wykorzystania w chowie towarowym ras, odmian roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych oraz zwiększenia efektywności odchowu poprzez poprawę jakości produktu finalnego

Opis

Kontynuowano badania nad określeniem wpływu żywienia na jakość okrywy włosowej jenotów. Badano wpływ dodatku aminokwasów siarkowych (metionina), makro i mikroelementów (Zn, Fe) oraz witamin (A, H) na wzrost i rozwój młodzieży. Kontrolowano masę ciała młodych jenotów w okresie od urodzenia do uboju oraz oceniono jakość okrywy włosowej pod kątem występujących uszkodzeń okrywy włosowej. Przebadano 15 skór pochodzących z poprzedniego etapu, oceniając masę oraz powierzchnię skór surowych i wyprawionych. Stwierdzono, że zastosowany dodatek mineralno-witaminowy wpłynął istotnie na zmniejszenie liczby jenotów z wadami okrywy włosowej. Natomiast nie odnotowano wpływu zastosowanego preparatu na masę ciała zwierząt.

Celem kolejnych badań było określenie optymalnej wielkości dziennej dawki pokarmowej dla samic norek w okresie kojarzenia w zależności od ich kondycji. Badaniami objęto 75 samic norek wraz potomstwem. Najwyższe wskaźniki użytkowości rozpłodowej uzyskano u norek posiadających niższą masę ciała. Przeżyciowa ocena pokroju wykazała natomiast, że zwierzęta pochodzące od samic z wyższą masą w okresie kryć charakteryzowały się lepszą jakością okrywy włosowej. Ocena laboratoryjna potwierdziła występujące różnice pomiędzy grupami doświadczalnymi w zakresie średniej długości i grubości włosów pokrywowych.

Kontynuowano badania nad określeniem wpływ dodatku suszonego wywaru kukurydzianego, zastosowanego w dawkach żywieniowych dla królic wyniki produkcyjne i jakość mięsa. Doświadczenie realizowano w układzie grupowym - grupa kontrolna i trzy grupy doświadczalne o różnym udziale suszonego wywaru kukurydzianego. Przeprowadzono kolejne krycia samic, ocenę wskaźników użytkowości rozpłodowej oraz wzrostowej młodzieży. Przeprowadzono uboje doświadczalne, analizy rzeźne oraz dysekcje. Badano skład kwasów tłuszczowych, TBA-RS, zawartość cholesterolu w mięsie króliczym. Przeprowadzono ocenę sensoryczną mięsa. Najwyższe przyrosty uzyskano u młodych królików w grupie doświadczalnej żywionej mieszanką zawierającą 5 % dodatek suszonego wywaru kukurydzianego. Zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała było najwyższe w grupie kontrolnej a najniższe wśród zwierząt żywionych mieszanką z 10 % dodatkiem DDGS Tuszki pochodzące z obu grup doświadczalnych były najmniej otłuszczone. W mięsie królików z tych z grup nastąpiło obniżenie zawartości kwasu linolenowego i dezoksyheksaenowego. Spadek ilości kwasów szeregu n-3 spowodował rozszerzenie proporcji kwasów PUFA n-6/n-3.

Badano wpływ stresu na jakość mięsa króliczego. Doświadczenie prowadzono w układzie grupowym. Do grupy pierwszej przydzielono na podstawie badań etapu I (testy behawioralne) zwierzęta o najniższej reakcji na czynniki stresowe, do drugiej o najwyższych reakcjach na czynniki stresowe. W ramach podzadania wykonano: oznaczenia zawartości glukozy, kortyzolu i cholesterolu całkowitego wraz z frakcją HDL w plazmie krwi. Po ubojach doświadczalnych przeprowadzono analizy rzeźne, dysekcję oraz analizy jakościowe mięsa (pomiary pH, oznaczenia wody wolnej, podstawowy skład chemiczny, kolagen ogólny, mechaniczne cechy tekstury, barwa mięsa). Stwierdzono, że poziom glukozy w surowicy krwi królików był zróżnicowany. Podwyższony poziom kortyzolu w grupie II był ściśle związany z nie optymalnymi procesami adaptacyjnymi. Uzyskano wyższe średnie masy tuszek oraz części jadalnych u zwierząt o niższej reakcji na czynniki stresowe. Wykazano wpływ stresu na wskaźniki jakościowe mięsa (mniejsza zdolność wiązania wody, barwa).

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.