Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:30:23
Odwiedziło nas: 9735975 gości (dzisiaj: 8765, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 04-1.00.1

"Wykorzystanie polimorfizmu markerów genetycznych do określenia bioróżnorodności i identyfikacji zwierząt"

Cel zadania

wykorzystanie markerów klasy I i II do oceny struktury genetycznej różnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz do identyfikacji osobniczej zwierząt zarówno hodowlanych jak i wolno żyjących

Opis

Zakończono badania, których celem było określenie polimorfizmu sekwencji niekodującego regionu mitochondrialnego DNA (D-loop) oraz możliwości wykorzystania go do identyfikacji osobniczej w liniach matecznych u owiec. Zmienność genetyczną oraz relacje filogenetyczne analizowano między czterema rasami owiec: wrzosówką, pomorską, wielkopolską i świniarką. Ponadto w oparciu o polimorfizm owczego odpowiednika ludzkiego hiperzmiennego regionu CR mtDNA testowano możliwość wykorzystania go w kontroli rodowodów u owiec. U wybranych ras owiec analizowano sekwencje pętli D o długości 978 pz. Zmienność genetyczna analizowanych owiec oszacowana w oparciu o zmienność haplotypów i zmienność nukleotydową jest bardzo wysoka. Niemal wszystkie sekwencje zawierają cztery regiony z tandemowymi powtórzeniami, co jest typową cechą owiec z Europy, zaliczanych do haplogrupy B. U ośmiu owiec ras wrzosówka, pomorska i wielkopolska zidentyfikowano typowe dla azjatyckiej linii rodowodowej (haplogrupa A) trzy repetywne regiony. Udział haplogrupy A w strukturze polskiej populacji owiec został potwierdzony na podstawie analizy filogenetycznej. W analizie rodowodów wykorzystanie hiperzmiennego regionu pętli D w szczególnych przypadkach może pełnić funkcję dodatkowego markera genetycznego. Ze względu jednak na relatywnie wysokie koszty reakcji sekwencjonowania oraz podwyższone ryzyko wystąpienia heteroplazmii w analizowanym regionie mtDNA, opracowana metoda nie jest obecnie stosowana w rutynowej weryfikacji rodowodów.

Kontynuowano badania nad opracowaniem i walidacją techniki analizy regionów mitochondrialnego DNA do identyfikacji gatunkowej materiału zwierzęcego, surowego, przetworzonego i zdegradowanego. Badania dotyczyły identyfikacji wieprzowej mączki mięsno-kostnej przy zastosowaniu technik PCR opartej na analizie produktów reakcji poniżej 100 pz. Opracowaną metodę walidowano na 30 próbkach. Szesnaście próbek stanowiły mieszanki paszowe zawierające mączkę mięsno-kostną o różnym składzie ilościowo-jakościowym. Pozostałe próbki to mieszanki paszowe bez dodatku mączek zwierzęcych. Przeprowadzona walidacja wykazała, że prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowego wyniku wynosi 99%. Zaletą opracowanej metody jest jej wysoka czułość, pozwalająca na wykrycie mikroskopijnych ilości DNA. Jest ona skuteczna dla szerokiego spektrum produktów odzwierzęcych. Umożliwia analizę gatunkową próbek surowych jak również mączki mięsno-kostnej, plazmy, karmy dla zwierząt domowych. Otrzymane wyniki są specyficzne gatunkowo dla komponentów występujących w mieszankach paszowych w ilości od 0,08%.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.