Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:32:17
Odwiedziło nas: 9735992 gości (dzisiaj: 8782, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 04-2.00.1

"Wykorzystanie technik molekularnych w badaniach funkcji genów oraz w analizie transkryptomicznej i proteomicznej ich produktów"

Cel zadania

analiza zmienności ekspresji genów na poziomie transkryptomu i proteomu przy wykorzystaniu reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-time-PCR), mikromacierzy ekspresyjnych oraz western blottingu

Opis

Przebadano zwierzęta ras Hereford - 15 szt., Limousine - 15 szt., Simentalskiej - 10 szt., oraz polskiego holsztyno-fryza - 20 szt. Stosując zaprojektowane wcześniej statery i sondy przeprowadzono reakcje REAL TIME PCR dla genów LEP, GHRL, NPY oraz UCP2 i UCP3. Na podstawie analizy zmienności genu neuropeptydu Y (NPY) zidentyfikowano polimorfizmy typu SNP w kodującym fragmencie sekwencji tego genu. W wyniku międzygatunkowych hybrydyzacji in situ z wykorzystaniem genowo-specyficznych ludzkich sond molekularnych (technika ZOO-FISH) określono cytogenetyczną lokalizację genu NPY w regionie BTA4q32 genomu bydła.

Określono genotyp PRNP (kodony 136, 141, 154 i 171) dla 881 zdrowych owiec ras merynos polski (121), romanowska (42), wrzosówka (56), świniarka (654) i mieszańców mp x rom (8). Wykazano, że najczęstszym genotypem w całej badanej populacji był ARR/ARR (34,4% owiec), a najrzadszym AHQ/VRQ (1 owca). Allel VRQ warunkujący zwiększoną podatność na klasyczną trzęsawkę występował aż u 234 osobników, przy czym jak wynika z rozkładu genotypów w rasach, allel ten stwierdzono u 233 owiec rasy świniarka i tylko u jednej owcy rasy merynos polski. Zwierzęta objęte analizami, poza rasą świniarka, pochodziły z owczarni poddawanych stałemu monitoringowi genetycznemu pod kątem genotypów PRNP, a uzyskane rezultaty dokumentują efektywność programu selekcji zwierząt uwzględniającego wyniki tego monitoringu. Przeprowadzono również kompletną analizę regionu kodującego genu PRNP u sześciu owiec różnych ras. Zdiagnozowano 5 przypadków atypowej trzęsawki (genotypy ALRR/ALRR, ALRR/AFRQ, AFRQ/AFRQ, ALRQ/ALHQ i AFRQ/VLRQ) i jeden klasycznej (genotyp ALRQ/ALRQ). W ramach międzynarodowego testu porównawczego organizowanego przez Veterinary Laboratory Agency (VLA) prawidłowo określono genotypy PRNP (4 kodony) dla 10 próbek testowych, co potwierdziło wysoki standard metod stosowanych w laboratorium. Opracowano również i rozpoczęto walidację nowej metody do oznaczania kodonu 141. Badania nad polimorfizmem genu PRNP umożliwiają selekcję owiec pod kątem ograniczenia występowania w stadach genotypów warunkujących zwiększoną podatność zwierząt na trzęsawkę.

W ramach badań dotyczących poszukiwania markerów genetycznych związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi u zwierząt gospodarskich przeprowadzono wstępną analizę polimorfizmu regionu 3’UTR genu HspB5 określając dwa allele, występujące u loch linii 990 ze znacząco różną częstością. Określono również cytogenetyczną lokalizację czterech genów małych białek szoku genów sHSP metodą FISH z wykorzystaniem genowo-specyficznych sond dla bydła i świń. Stosując gatunkowo-specyficzne sondy uzyskane z genomowych klonów bakteryjnych BAC gatunku Bos taurus (CHORI-240: Bovine Bac Library) i Sus scrofa domestica (CHORI-242 Porcine BAC Library) zawierających sekwencje genów HspB1, HspB5, HspB6 i HspB8 zidentyfikowano ich loci, odpowiednio, w regionach (barwionych technikami GTG/QFQ/DAPI) chromosomów bydła: BTA25q22, BTA15q14, BTA18q24, BTA17q25 i świni domowej: SSC3p15, SSC9p21, SSC6q12, SSC14q21. Przeprowadzone eksperymenty mogą być podstawą dla dalszych badań zmierzających do określenia polimorfizmu badanych genów i identyfikacji markerów genetycznych związanych z patomechanizmem chorób neurodegeneracyjnych zwierząt hodowlanych.

W ramach badań nad genetyczną charakterystyką potencjału reprodukcyjnego owiec objetych programem ochrony zasobów genetycznych, pobrano i wyizolowano materiał do badań od 35 szt. owiec rasy wrzosówka. Przeprowadzono szereg próbnych analiz, których celem była walidacja i optymalizacja metod ujętych w metodyce podzadania. Zaprojektowano startery dla genów BMP-15, BMPR-1, PRLR i INHA, które wykorzystano w reakcjach PCR i sekwencjonowania oraz przeprowadzono wstępną analizę wyników przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania i rozpoczęto tworzenie bazy danych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.