Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:34:07
Odwiedziło nas: 9736012 gości (dzisiaj: 8802, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 05-4.00.1

"Poprawa efektywności żywienia i statusu metabolicznego przeżuwaczy na drodze żywieniowej"

Cel zadania

poszukiwanie dodatków paszowych i technologii przetwarzania pasz dla powstrzymania rozwoju schorzeń metabolicznych i utrzymania wysokiej wydajności przeżuwaczy, określenie w jakim stopniu poprawa stosunku białkowo-energetycznego i bilansu kationowo-anionowego wpłynie na wykorzystanie paszy

Opis

Zakończono realizację I etapu badań na trzech krowach zasuszonych z założonymi przetokami do żwacza. Wykazano statystycznie istotny wpływ preparatu „sztucznej śliny” na podwyższenie pH w 4, 6 i 8 godz. pierwszego dnia testu oraz wysoko istotny wpływ tego preparatu na podwyższenie pH w 4 godz. siódmego dnia testu w porównaniu z preparatem Acid-buf. Przy stosowaniu preparatu „sztucznej śliny” wykazano także tendencję do podwyższenia pH treści żwacza w 6 i 8 godz. siódmego dnia testu w porównaniu z preparatem Acid-Buf. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu ilości stosowanych preparatów na kształtowanie się pH treści żwacza krów. Niezależnie od ilości i rodzaju stosowanego dodatku zakres pH płynu żwaczowego u poszczególnych krów ulegał wahaniom w poszczególnych godzinach testu w granicach fizjologicznej normy. W próbkach płynu żwacza krów otrzymujących dodatek preparatu „Acid-buf” wykazano w 4 godzinie testu istotnie wyższy poziom kwasu masłowego i walerianowego w porównaniu z krowami otrzymującymi dodatek preparatu „sztucznej śliny”. Pomiędzy rodzajami stosowanych preparatów nie stwierdzono natomiast istotnego zróżnicowania w poziomie pozostałych lotnych kwasów tłuszczowych oraz zawartości N-NH3. Nie wykazano również istotnych różnic w poziomie LKT i zawartości N-NH3 w płynie żwacza w zależności od ilości stosowanego preparatu „buforującego oraz w płynie żwacza poszczególnych krów doświadczalnych. W analizowanych próbkach treści żwacza nie stwierdzono zawartości kwasu mlekowego. W ramach II etapu badań rozpoczeto doświadczenie żywieniowe na krowach mlecznych, obejmujące okres od 10 do 100-110 dnia laktacji. Krowy przydzielane są równolegle do trzech analogicznych grup w 10 dniu po wycieleniu. W grupie kontrolnej (K) krowy otrzymują dawkę TMR bez badanych dodatków paszowych. Krowy z grupy doświadczalnej (SŚ) otrzymują identyczną dawkę TMR z dodatkiem „sztucznej śliny” (100 g/dzień/szt.), a krowy z grupy doświadczalnej (AB) identyczną dawkę TMR z dodatkiem „Acid-Buf” (100 g/dzień/szt.). Preparaty podawane są razem z mieszanką treściwą ze stacji paszowej.

W kolejnych badaniach monitoringiem składu mleka objęto stado liczące 700 krów. Na podstawie dokumentacji elektronicznej z wykorzystaniem aparatury Afimilk scharakteryzowano zmiany masy ciała krów, wydajności oraz wartości stosunku tłuszcz/białko w mleku krów w okresie laktacji, uwzględniając okres i kolejność laktacji. Zgromadzono także wyniki badań testowych próbnego udoju. Średnia dzienna wydajność mleka w okresie 305 dniowej laktacji wynosiła około 33 kg. Najwyższa wydajność, wynosząca około 35 kg charakteryzowała krowy w 2-giej laktacji.Wstepne wyniki wskazują, że w okresie do około 20 dnia laktacji krowy są zagrożone ketozą, wynikającą z deficytu energetycznego (wartość stosunku tłuszcz/białko > 1,5). Natomiast w okresie od 60 do 210 dnia 1, 2 i 3-ciej laktacji l, wzrasta zagrożenie kwasicą (wartość stosunku tłuszcz/białko < 1,1). Wstępne wyniki analizy zmian masy ciała krów wskazują, że od początku do 40 dnia laktacji krowy zmiejszały masę ciała o około 27 kg, największe obniżenie charakteryzowało krowy w 2-giej laktacji (około 32 kg). Oszacowano współczynniki korelacji (r) między wynikami analiz składu mleka uzyskanymi w próbnym udoju a wykonanymi przy pomocy aparatury Afimilk. W okresie od 10 do 52 dnia laktacji wartość r wynosiła: dla zawartości tłuszczu 0,68, dla białka 0,27 a dla stosunku tłuszcz/białko 0,43. W okresie sprawozdawczym na podstawie dokumentacji prowadzonej przez zootechnika oraz opiekę weterynaryjną kolekcjonowano dane odnośnie stanu zdrowia krów.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.