Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: niedziela, 22 września 2019 23:30:40
Odwiedziło nas: 9735978 gości (dzisiaj: 8768, wczoraj: 1882)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 06-1.00.1

"Optymalizacja technologii produkcji zwierzęcej"

Cel zadania

doskonalenie technologii chowu zwierząt gospodarskich oraz warunków środowiska hodowlanego dla uzyskania wysokiej jakości i bezpieczeństwa surowców pochodzenia zwierzęcego

Opis

W ramach zadania prowadzono badania nad wpływem żywienia karpia granulatem z makuchu rzepakowego lub ziarnem zbóż na dostępność i przyswajanie przez ryby aminokwasów egzogennych w pobieranym pokarmie. Dwa stawy doświadczalne obsadzono kroczkiem karpia w wieku 2+, o obsadzie 1000 szt./ha. W jednym stawie karpie żywiono ziarnem pszenicy, a w drugi granulatem Polkarp zawierającym 60 % makuchu rzepakowego. W letnim i jesiennym wybrano losowo po 18 karpi.W próbkach pasz, krwi, mięsie i treści pokarmowej karpi oznaczono zawartość aminokwasów. Stwierdzono, że zarówno w mięśniach, jak i w strawionej treści pokarmowej lekkiego karpia handlowego w wieku 1+ z odłowów jesiennych, dominowały kwas glutaminowy, lizyna, kwas asparginowy, leucyna, i arginina. Wykazano stosunkowo dużą zmienność w zawartości argininy w mięsie badanych karpi w porównaniu z pozostałymi aminokwasami, oraz bardzo wysoką zmienność jej zawartości w treści pokarmowej ryb. W surowicy krwi karpi wagowo występowało 32,3 % „specyficznych” aminokwasów nie stwierdzonych w mięsie i treści pokarmowej karpi, wchodzących zapewne w skład struktur białkowych surowicy oraz immunoglobulin. Pozostałe aminokwasy należące do podstawowej grupy tych związków, były zapewne częściowo również produktami przemian białkowych w organizmach, w tym wypadku nie żerujących karpi.

Wykonano również badania nad określeniem wpływu prebiotyku, probiotyku i antybiotyku na wyniki produkcyjne ślimaka szarego (Helix aspersa maxima). Wylęg Helix aspersa maxima przeprowadzono w kuwetach doświadczalnych o obsadzie 400 osobników m2 powierzchni tj. 80 osobników w każdej kuwecie. Od początku przebiegu doświadczenia ślimakom do wody pitnej podawano prebiotyk (Allivet), antybiotyk (Enrofloksacyna 10 %) i probiotyk (Lovit probiotyk) wobec serii kontrolnej doświadczenia bez dodatków do wody. Badano tempo wzrostu wylęgu, tj. końcową masę ciała i średnicę muszli oraz % śmiertelności w poszczególnych seriach doświadczalnych. Badania wykazały, że w 2-miesięcznym chowie kuwetowym, najszybsze tempo wzrostu ślimaka dużego szarego (Helix aspersa maxima) uzyskano po zastosowaniu preparatu czosnkowego Allivet (prebiotyk).

Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w śmiertelności ślimaków z poszczególnych serii doświadczalnych. Preparat Allivet okazał się również najskuteczniejszy w przypadku chowu towarowego ślimaków w zagrodach ziemnych. Uzyskano tu wyższą wydajność produkcyjną w porównaniu do grupy kontrolnej oraz grup otrzymujących probiotyk Lovit i antybiotyk Enrofloksan.

Określanio wpływ pory doju grup technologicznych krów z uwzględnieniem dobowej wydajności mlecznej i stadium laktacji przy 3-krotnym systemie doju na dobrostan krów oraz wydajność i skład mleka. Prace badawcze zostały wykonane na krowach dojnych utrzymywanych w 5 sektorach obór wolnostanowiskowych boksowych (grupa kontrolna i 4 grupy doświadczalne). Oceniano zachowanie się krów, w którym uwzględniono aktywność ruchową, czas leżenia, częstotliwość wstawania i kładzenia się zwierząt. Wykonano również pomiary dobowej wydajności mleka krów określono skład mleka tj. zawartości tłuszczu, białka i laktozy, a także poziom komórek somatycznych w mleku. Badania etologiczne wykazały wpływ pory doju w powiązaniu z sesją doju na aktywność ruchową, ogólny czas leżenia, krotność kładzenia się i wstawania krów. Średnia liczba kroków wykonywanych w ciągu godziny przez krowy z uwzględnieniem wszystkich grup była najniższa w I sesji. Przyczyną obniżonej aktywności krów w I sesji była pora doby. Pierwsza sesja miała miejsce w godzinach nocnych i wczesnorannych. Natomiast w II i III sesji aktywność ruchowa krów była większa, ponieważ sesja II trwała w ciągu dnia od godzin wczesnorannych do wieczornych, a sesja III od godzin południowych do północy. Ogólny czas leżenia krów był największy w I sesji. Również krotność wstawania i kładzenia się podczas leżenia krów była największa w I sesji. Badania produkcyjne wykazały wpływ pory doju w powiązaniu z sesją doju na wydajność mleczną. Średnia wydajność mleka od krowy z uwzględnieniem wszystkich grup była największa w I sesji. Prawdopodobnie dłuższy czas wypoczynku jak i zmniejszona aktywność krów w I sesji wpłynęły na zwiększoną wydajność mleczną krów. Nie wykluczony jest tu również wpływ rytmu biologicznego (noc-dzień) na wydajność mleczną krów. Zawartość tłuszczu w mleku była najwyższa w II sesji. Natomiast nie odnotowano wpływu pory i sesji doju na zawartość białka i laktozy w mleku.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.