Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 21 września 2019 17:56:30
Odwiedziło nas: 9726742 gości (dzisiaj: 1414, wczoraj: 2016)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 06-4.00.1

"Odnawialne źródła energii w produkcji zwierzęcej"

Cel zadania

określenie możliwości substytucji w produkcji zwierzęcej klasycznych źródeł energii jej źródłami odnawialnymi, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w tym odzysku energii, a także wykorzystania surowców rolniczych dla potrzeb wytwarzania energii

Opis

Kontynuowano badania nad wpływem dodatku komponentów roślinnych na ilość i skład biogazu rolniczego. Zgodnie z harmonogramem badaniom poddano 5 zestawów fermentacyjnych. Jako główne komponenty fermentatów posłużyły odchody pochodzące z bezściołowego chowu królików, norek, lisów, krów mlecznych oraz niosek. Do bilansowania stosunku C/N na poziomie 30/1, posłużyły: gnojowica bydlęca, kiszonka z kukurydzy i słoma. Zawartość s.m kształtowano poprzez rozcieńczenie komponentów gnojowicą bydlęcą. Badania wykonano w mikrofermenterach w sposób ciągły, oddający specyfikę rzeczywistych warunków technicznych biogazowni. Zakres temperaturowy odpowiadał fermentacji mezofilnej tj. 30-370C. Zastosowano proces jednoetapowej fermentacji tj. bez wstępnej hydrolizy i dofermentowania. Stwierdzono, że tempo wytwarzania biogazu oraz zawartość metanu były na wyrównanym poziomie, niezależnie od składu mieszanek fermentatów. Największa różnica zawartości metanu wynosiła 8% i nie była statystycznie istotna. Uzyskane wyniki wskazują tym samym na możliwość udziału surowców energetycznych II generacji (niebędących surowcami spożywczymi, ani paszowymi) w wysokości 75% przy odpowiednim zbilansowaniu wsadu głównie pod kątem C/N.

Rozpoczęto badania nad określeniem możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii w fermowym chowie bydła. Dla osiągnięcia założonego celu wykonano audyt energetyczny fermy krów mlecznych utrzymywanych wolnostanowiskowo w identycznych ogrzewanych i wentylowanych mechanicznie pomieszczeniach. W celu właściwego przebiegu doświadczenia określono także przebieg zewnętrznych warunków nasłonecznienia i przepływu mas powietrza. Odpowiednie grupy kontrolne wyposażono w standardowy sprzęt. Po przeprowadzeniu audytu zakupiono oraz zamontowano moduły fotogalwaniczne oraz wymiennik ciepła.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.