Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:32:44
Odwiedziło nas: 9239368 gości (dzisiaj: 1306, wczoraj: 1563)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1115.1

"Określenie markerów genetycznych dających możliwość selekcji świń na cechy użytkowe"

Autorzy: prof. dr hab. M. Różycki

Opis

Celem pracy było stworzenie banku materiału genetycznego (tkanek) najwartościowszych zwierząt naszej hodowli, który będzie stanowił rezerwę genetyczną (bank genów) możliwą do wykorzystania w przyszłości w pracach nad doskonaleniem cech użytkowych. Celem pracy było również określenie markerów genetycznych mających powiązanie z cechami użytkowymi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, jaka jest heterozygotyczność poszczególnych ras świń pod względem wybranych genów (RYR1, IGF2, MC4R), jak również wykazano zależności pomiędzy genotypami danego genu a cechami tucznymi, rzeźnymi i jakości mięsa świń. Identyfikację genotypów genu RYR1 przeprowadzono dla 1446 szt., genu IGF2 dla 538 szt., a genu MC4R dla 1191 szt. Uwzględnione w badaniach geny mają wpływ na wartość cech użytkowych. Genotypy genu RYR1 różnicują zwierzęta głównie pod względem cech charakteryzujących jakość mięsa. Najgorszą jakość mięsa wykazywały zwierzęta o genotypach nn, najlepszą o genotypach NN. Gen insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF2 ma wpływ na umięśnienie tuszy. Najwyższą zawartością mięsa w tuszy, jak również najwyższymi wartościami cech określających tę mięsność odznaczały się osobniki o genotypie AA i różniły się statystycznie istotnie od GG. Zwierzęta o genotypie AA charakteryzują się ponadto najwyższymi przyrostami, jak też najniższym zużyciem paszy na 1 kg przyrostu. Trzeci z rozpatrywanych genów MC4R również determinuje wartość cech użytkowych. Pod względem umięśnienia najkorzystniejszy okazał się genotyp GG, natomiast biorąc pod uwagę przyrost dzienny genotyp AA.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.