Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:41:05
Odwiedziło nas: 9237824 gości (dzisiaj: 1325, wczoraj: 1365)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1117.5

"Profil histochemiczny mięśni i jakość mięsa kurcząt rzeźnych różnych ras i odmian genetycznych"

Autorzy: dr inż. K. Połtowicz

Opis

Celem badań było określenie różnic w jakości mięsa kurcząt selekcjonowanych w kierunku dużego tempa wzrostu i masy mięśni oraz kurcząt wolno rosnących; poszukiwanie związku pomiędzy budową i metabolizmem mięśni a jakością mięsa drobiowego; określenie struktury i zmienności genetycznej w populacjach szybko i wolno przyrastających kurcząt oraz ocena przydatności kurcząt ras ogólnoużytkowych do produkcji mięsa drobiowego. Badaniami objęto kurczęta typu brojler czterech zestawów genetycznych (Ross 308, Ross 508, Hybro PG+, Hybro G+) oraz wolno rosnące kurczęta ras rodzimych (Rhode Island Red - karmazyn, Sussex, zielononóżka kuropatwiana i żółtonóżka kuropatwiana). Szybko rosnące brojlery żywiono pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi przeznaczonymi dla kurcząt rzeźnych, natomiast wolno rosnące ptaki przydzielono do dwóch grup żywieniowych, z których pierwsza żywiona była tak jak brojlery, natomiast druga otrzymywała mieszanki przeznaczone do powolnego tuczu kurcząt. Kurczęta odchowywano na ściółce w standardowych warunkach środowiskowych przy wielkości obsady wynoszącej 15 szt./m2 Brojlery utrzymywano do 6. tygodnia życia, natomiast odchów kurcząt wolno rosnących trwał 14 tygodni. Oceniono wyniki produkcyjne, jakość tuszki, fizykochemiczne cechy mięsa, mikrostrukturę mięśnia piersiowego powierzchniowego (pectoralis superficialis) i dwugłowego uda (biceps femoris), a także polimorfizm wybranych mikrosatelitarnych sekwencji DNA.

Badania wykazały, że w ciągu 42 dni odchowu szybko rosnące ptaki osiągały średnio czterokrotnie wyższą masę ciała w porównaniu z kurczętami ras rodzimych a największe różnice w tempie wzrostu szybko- i wolno rosnących kurcząt odnotowano podczas pierwszych trzech tygodni życia. Wolno rosnące ptaki utrzymywane do 98. dnia życia uzyskały średnio 71,9% wydajności rzeźnej, przy czym w porównaniu z wydajnością komercyjnych brojlerów była ona niższa średnio o 5,3%. Szybko rosnące ptaki charakteryzowały się istotnie większym otłuszczeniem i niższym udziałem podrobów w tuszce. Badania wykazały tendencję do większego spadku pH mięśni piersiowych wolno rosnących kurcząt w czasie 24 h po uboju oraz tendencję do wyższego pH końcowego. Pomimo to, w przeważającej większości przypadków mięśnie piersiowe wolno rosnących ptaków wykazywały gorszą wodochłonność, większy wyciek i większe straty termiczne w porównaniu z takimi samymi mięśniami szybko rosnących rówieśników. Najkorzystniejszymi wskaźnikami świadczącymi o zdolnościach do utrzymywania wody, charakteryzowały się rodzime zielononóżki kuropatwiane, przy czym tak jak w innych grupach genetycznych wolno rosnących kurcząt cechy te wraz z wiekiem uległy poprawie. Niezależnie od wieku kurcząt wolno rosnących ich mięśnie piersiowe charakteryzowały się większą siłą cięcia niż mięśnie brojlerów, co świadczy o większej twardości i sprężystości mięsa.

Wyniki badań histochemicznych wskazują, że zarówno mięśnie piersiowe jak i udowe szybko rosnących kurcząt charakteryzowały się istotnie większą średnicą włókien mięśniowych. Nie stwierdzono natomiast różnic w procentowym udziale poszczególnych typów włókien.

Wyniki badań polimorfizmu wybranych mikrosatelitamych sekwencji DNA wskazują na znaczne zróżnicowanie genetyczne obu charakteryzowanych populacji kurcząt. Nie potwierdzono w nich jednak wyraźnej przewagi którejkolwiek z ocenianych grup. Na podstawie uzyskanych danych można jedynie przypuszczać, że genetyczne zróżnicowanie rodzimych wolno rosnących kurcząt może być większe niż komercyjnych brojlerów.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.