Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:55:24
Odwiedziło nas: 9237966 gości (dzisiaj: 1467, wczoraj: 1365)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1221.1

"Zmiany parametrów genetycznych i produkcyjnych w rodach kur nieśnych na przestrzeni ośmiu lat"

Autorzy: dr inż. J. Calik

Opis

Celem podjętych badań było określenie kształtowania się parametrów genetycznych i produkcyjnych 6 rodów kur nieśnych ? lata 2000-2007, doskonalonych tą samą metodą w ujednoliconych warunkach środowiskowych. Materiał badawczy stanowiły zarodowe rody kur nieśnych: Rhode Island Red (K-44, K-66), Rhode Island White (A-22, A-88), Barred Rock (P-11), New Hampshire (N-11), poddane w latach 2000-2007 genetycznemu doskonaleniu w Zarodowej Fermie Kur Nieśnych, w Dusznikach, należącej do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Zakrzewo Spółka z o.o. Indywidualną kontrolą użytkowości w każdej populacji objęto masę ciała w 33. tygodniu życia kur (g), masę jaja w 30 tygodniu życia kur (g), wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej wyrażony liczbą dni życia w momencie zniesienia pierwszego jaja (dni), liczbę jaj zniesionych do 39. tygodnia życia kur (szt.). Stosując w obliczeniach analizę wariancji i kowariancji dla każdej cechy objętej selekcją w badanym roczniku/rodu, oszacowano odpowiednio wskaźniki odziedziczalności (h2) oraz korelacji genetycznych (rG;S+D), środowiskowych (rE) i fenotypowych. Selekcja rodzinowa w tej fermie, jako jedynej w Polsce, prowadzona jest w oparciu o system elektronicznego przetwarzania danych NOVASEL, opracowany dla stad zarodowych kur nieśnych w dawnym COBRD. W 2006 r. dla poszczególnych populacji i ich mieszańców określono: zapłodnienie (%), wyląg z jaj nałożonych (%), wyląg z jaj zapłodnionych (%). Ponadto, w 33. i 53. tygodniu życia kur z każdej populacji pobrano losowo po 30 jaj, które poddano ocenie jakościowej za pomocą elektronicznej aparatury EQM.

W wyniku realizowanego w latach 2000-2007 w Zarodowej Fermie Kur Nieśnych w Dusznikach programu genetycznego doskonalenia kur, w rodach K-44, K-66 oraz A-22 i A-88 wystąpiły pożądane trendy świadczące o poprawnie realizowanej strategii genetycznego doskonalenia. Zadecydowały o tym zarówno stosunkowo wysokie współczynniki odziedziczalności oraz na ogół pożądane wartości korelacji między cechami. W odniesieniu do rodów: N-11 i P-11 należy kontynuować selekcję na zwiększenie nieśności oraz obniżenie masy ciała, przy zachowaniu na dotychczasowym poziomie (60-62 g) średniej masy jaja. Pod względem parametrów wylęgowości wykazano zjawisko heterozji, czyli przewagi wartości genetycznej mieszańców nad średnią genetyczną rodziców. Jaja zniesione przez kury charakteryzowały się dobrymi wskaźnikami jakościowymi. Szczególnie dotyczyło to takich cech, jak: wysokość białka gęstego i jednostek Haugha, wytrzymałość skorupy oraz barwę żółtka. Ponadto stwierdzono, że wiele cech jakości jaj oraz skorupy zmienia się wraz z wiekiem kur.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.