Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:38:37
Odwiedziło nas: 9239450 gości (dzisiaj: 1388, wczoraj: 1563)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1226.1

"Oszacowanie parametrów genetycznych dla cech tucznych i rzeźnych uwzględnionych w nowej metodzie oceny przyżyciowej"

Autorzy: dr inż. M. Szyndler-Nędza

Opis

Podstawowym elementem wpływającym na efektywność prac hodowlanych jest dokładność oceny cech, na które prowadzi się selekcję. W celu zwiększenia dokładności oceny zwierząt od 1.10.2004 roku została wprowadzona nowa metodyka oceny przyżyciowej, uwzględniająca nowy wzór do standaryzacji przyrostów dziennych na 180. dzień życia oraz nowych równań regresji do szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy. Celem badań było oszacowanie parametrów genetycznych dla cech tucznych i rzeźnych uwzględnianych w nowej metodyce oceny przyżyciowej. Parametry te mogą być wykorzystywane przy szacowaniu wartości hodowlanej BLUP ? model zwierzęcia.

Badaniami objęto świnie wszystkich ras i linii, dla których prowadzona była ocena przyżyciowa w okresie 1.10.2004-1.10.2007. Zebrane zbiory danych zostały zweryfikowane pod kątem prawidłowości danych, a następnie pokrewieństwa zwierząt. Do oszacowania parametrów genetycznych dla cech uwzględnionych w ocenie przyżyciowej z baz danych zostały wybrane zwierzęta spełniające następujące warunki: pochodzenie z chlewni, w których ocenione były minimum 2 knury, a po każdym knurze ocenione były minimum 2 lochy oraz po każdej losze ocenione były minimum 2 sztuki potomstwa jednej płci. Po weryfikacji, w bazach znajdowały się informacje dotyczące oceny przyżyciowej łącznie 34 317 knurków i 154 527 loszek ras czystych. Wyniki uzyskane z oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek poddane zostały analizie statystycznej, oddzielnie dla poszczególnych ras. Ze względu na małą liczbę hodowli w rasie belgijskiej zwisłouchej, Hampshire oraz linii 990 nie uwzględniono tych ras w dalszych analizach. Oszacowane współczynniki odziedziczalności wskazują, że najwyższe wartości uzyskały standaryzowane przyrosty dzienne. W związku z tym selekcja prowadzona w oparciu o tę cechę może gwarantować poprawę wartości tucznej zwierząt. Poprawę mięsności tuszy można uzyskać poprzez uwzględnienie w selekcji grubości słoniny mierzonej zarówno na grzbiecie, w punkcie P2, jak i na boku tuszy, w punkcie P4. Postępu w poprawie tej cechy nie gwarantuje natomiast selekcja prowadzona tylko na podstawie wysokości ?oka? polędwicy, dla którego oszacowana odziedziczalność jest niska.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.