Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 3:41:00
Odwiedziło nas: 9166035 gości (dzisiaj: 204, wczoraj: 1401)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1230.1

"Wpływ krzyżowania kur ras rodzimych i kogutów mięsnych na tempo wzrostu, jakość mięsa i wyniki produkcyjne mieszańców"

Autorzy: dr inż. K. Połtowicz

Opis

Celem badań było określenie wpływu krzyżowania wolno rosnących kur ras rodzimych z szybko rosnącymi kogutami mięsnymi na użytkowość mięsną i jakość mięsa mieszańców oraz określenie ich przydatności do produkcji mięsa drobiowego w różnych systemach chowu. Badaniami objęto kurczęta mieszańce pochodzące z krzyżowania kur ras rodzimych: karmazyn (Rhode Island Red), Sussex, zielononóżka i żółtonózka kuropatwiana z kogutami mięsnymi. Ptaki odchowywano w dwóch systemach chowu (budynek standardowy oraz budynek z dostępem do wybiegu). W badaniach określono także wpływ długości odchowu i poziomu żywienia wybranych grup genetycznych wolno rosnących mieszańców na wyniki produkcyjne, ukształtowanie tuszki i jakość ich mięsa.

Mieszańce uzyskane w wyniku krzyżowania kur rodzimych ras Sussex, żółtonóżka kuropatwiana, karmazyn i zielononóżka kuropatwiana z kogutami mięsnymi Ross 308 osiągnęły w wieku 10 tygodni masę ciała od 2,0 do 2,7 kg zużywając od 3,10 do 2,2 kg paszy na 1 kg przyrostu, przy czym najkorzystniejsze wyniki odchowu i najlepszą wydajność poubojową uzyskały mieszańce Ross 308 x żółtonóżka kuropatwiana oraz Ross 308 x karmazyn. Wpływ wieku na efektywność odchowu mieszańców zależał od rodzaju zastosowanej mieszanki paszowej. W porównaniu z ubijanymi w tym samym wieku szybko rosnącymi brojlerami wydajność rzeźna mieszańców była niższa średnio o 4,12%, ale równocześnie wyższa od wydajności 42-dniowych brojlerów. Tuszki mieszańców charakteryzowały się zbliżonym do brojlerów udziałem mięśni nóg, słabszym umięśnieniem części piersiowej oraz przeważnie większym otłuszczeniem. Wydajność rzeźna i umięśnienie tuszki wzrastały wraz z wiekiem kurcząt, przy czym dynamika wzrostu umięśnienia części piersiowej zależała od pochodzenia kurcząt i poziomu żywienia. Najbardziej wyróżniającymi cechami mięsa mieszańców były duża siła cięcia mięśni piersiowych, ciemna barwa i większy w porównaniu z mięśniami 42-dniowych szybko rosnących kurcząt ubytek wody wolnej. Podstawowymi czynnikami modyfikującymi te właściwości były poziom żywienia i wiek kurcząt. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu chowu wybiegowego na wydajność rzeźną i ukształtowanie tuszki mieszańców, a tendencje obserwowane w zmianie fizykochemicznych właściwości mięśni na skutek zastosowanego systemu chowu różniły się w zależności od grupy genetycznej ptaków. Przeważnie przy zastosowaniu chowu wybiegowego występowała tendencja zwiększenia siły cięcia mięśni piersiowych oraz poprawy wodochłonności.

Badania nie wykazały istotnego wpływu pochodzenia kurcząt na większość cech jakości mięsa. Na podstawie uzyskanych wyników nie można zatem jednoznacznie wnioskować o zdecydowanej przewadze którejkolwiek z grup genetycznych mieszańców pod względem jakości mięśni piersiowych i mięśni nóg.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.