Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:27:25
Odwiedziło nas: 9177215 gości (dzisiaj: 1185, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1232.1

"Próba zastosowania dwukierunkowej selekcji na aktywność ruchową królików"

Autorzy: dr inż. D. Kowalska

Opis

Celem prowadzonych badań było uzyskanie na drodze dwukierunkowej selekcji dwóch linii królików różniących się pod względem ogólnej aktywności ruchowej. Otrzymane linie zostały porównane w zakresie takich cech, jak: płodność, plenność, śmiertelność młodych oraz przyrosty masy ciała do czasu przebywania przy matkach. Do badania stanów emocjonalnych zwierząt, takich jak strach, powszechnie używa się testów behawioralnych: ?otwartego pola?, tonicznego znieruchomienia, ?ręki? czy SIH - hipertermii indukowanej przez stres. Według badań, sposób w jaki zwierzęta reagują na różne potencjalnie niebezpieczne sytuacje jest stabilny i odzwierciedla dwie fundamentalnie różne, warunkowane genetycznie strategie ? sposoby funkcjonowania w środowisku, tzn. aktywną i pasywną. Osobniki aktywne z reguły starają się unikać bodźca stresowego lub próbują nim manipulować, osobniki pasywne wykazują natomiast zmniejszoną reaktywność na bodźce środowiskowe.

Wyżej wymienione testy stanowiły kryterium przydziału zwierząt do poszczególnych grup. Utworzono dwie grupy doświadczalne: grupa I ? 10 samców i 10 samic o najwyższej ogólnej aktywności ruchowej (A), grupa II ? 10 samców i 10 samic, które wykazały słabą lub nie wykazywały żadnej aktywności ruchowej (N).

Stwierdzono wysokie procentowe różnice w płodności samców i samic między grupami w pierwszych dniach krycia. Wśród samców grupy I już w pierwszym tygodniu kryło 80% osobników podczas gdy w grupie II tylko 20%. Samce z linii pasywnej, mimo prawidłowej kondycji hodowlanej przystępowały do krycia niezbyt pewnie i ociężale w przeciwieństwie do samców linii aktywnej, które kryły chętnie i szybko. Wśród samic z linii aktywnej w pierwszym tygodniu pokryto 45% zwierząt, podczas gdy w linii pasywnej 70%. Procent skutecznych zapłodnień, zarówno w I jak i II grupie był wysoki i wynosił odpowiednio 87,5 i 94,7. Wśród samic grupy I stwierdzono tendencję do braku odruchu budowy gniazda. 40% samic kociło się w kilku miejscach w klatce, podczas gdy 90% samic z grupy II do gniazd puchowo-słomianych. Samice grupy aktywnej rodziły wysoki procent sztuk martwych (22,2). Wystąpiły statystycznie wysoko istotne różnice w liczbie średnio odchowanych królicząt w miocie (grupa I?5,2, grupa II?6,8), nie wykazano natomiast różnic między liniami dla masy ciała po urodzeniu jak i w 35. dniu życia. Samice grupy pasywnej były lepszymi matkami, wykazującymi wyższą troskę o potomstwo. W grupie aktywnej wysoki procent upadków (15%) związany był z zadeptywaniem królicząt rozrzuconych po całej klatce przez nadmiernie ruchliwe matki.

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że linia samic aktywnych jest gorzej przystosowana do chowu w klatkach o standardowych zalecanych wymiarach. Samice tej grupy są dużo gorszymi matkami. U zwierząt linii pasywnej obserwuje się preferencję do pozostawania w zamkniętej przestrzeni, co można uznać za sposób przystosowania do warunków środowiska. Samce linii aktywnej wcześniej dojrzewają do rozpłodu, są bardziej pewne i szybciej przystępują do krycia, dlatego też powinny być polecane do dalszego chowu.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.