Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 16:47:57
Odwiedziło nas: 9172822 gości (dzisiaj: 1484, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 1323.1

"Określenie stopnia inbredu i spokrewnienie w chronionej i masowej populacji bydła polskiego czerwonego"

Autorzy: dr inż. A. Majewska

Opis

Celem badań było określenie współczynnika inbredu, informującego o spokrewnieniu zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych i w masowej populacji. Wyliczone współczynniki inbredu są zerowe i jedynie u 5 krów spoza programu stwierdzono bardzo niski inbred ? 0,0063. Wśród wszystkich zwierząt objętych badaniami około 1,5% stanowiły osobniki zinbredowane (93 z 6414 osobników). Średni współczynnik inbredu dla całej populacji wynosił 0,00038, a dla zwierząt zinbredowanych 0,0264. Najliczniejszą grupą zwierząt zinbredowanych były buhaje. Tylko 8% wszystkich buhajów objętych badaniami (88 sztuk z 1102) było zinbredowanych. Wszystkie krowy objęte programem ochrony zasobów genetycznych cechował zerowy współczynnik inbredu.

Oszacowane współczynniki spokrewnienia są we wszystkich przypadkach bliskie zeru. Największym średnim współczynnikiem spokrewnienia charakteryzowały się buhaje, dla których wyniósł on 0,0081, a najmniejszym krowy z masowej populacji ? 0,00015. Dla wszystkich krów objętych programem średni współczynnik spokrewnienia wyniósł 0,0008.

Wyniki obliczeń nie mogą być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dużą liczbę użytkowanych buhajów, które pozostawiły w hodowli niewiele córek.

Uzyskane wyniki, mimo małej liczebności populacji rasy polskiej czerwonej, wskazują, że nie zachodzi obecnie niebezpieczeństwo wystąpienia depresji inbredowej.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.