Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:04:18
Odwiedziło nas: 9173056 gości (dzisiaj: 1718, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 2243.1

"Wpływ postaci ziarna kukurydzy na fermentację skrobi w żwaczu, wyniki odchowu cieląt i jakość mięsa"

Autorzy: dr inż. I. Furgał-Dierżuk

Opis

W ramach realizacji tematu przeprowadzono jedno doświadczenie wzrostowe na 36 cielętach rasy Simental w wieku od 7. do 90. dnia życia. przydzielonych do 3 grup, w każdej po 12 buhajków. Poszczególne grupy żywieniowe skarmiane były mieszankami o tym samym składzie komponentowym: ziarno kukurydzy (37,5%), ziarno owsa (12,5%), mieszanka uzupełniająca wysokobiałkowa dla cieląt Meggi 35 (42,5%) oraz mieszanka mineralno-witaminowa CJ (7,5%). Mieszanki treściwe różniły się postacią ziarna zbóż, tj. do poszczególnych grup doświadczalnych włączono ziarno zbóż śrutowane, gniecione lub całe. Badano wpływ rozdrobnienia zbóż na wyniki odchowu cieląt tj. pobranie: suchej masy, mieszanki treściwej oraz składników pokarmowych i ich wykorzystanie na l kg przyrostu masy ciała cieląt. Celem doświadczenia było również zbadanie, jak postać ziarna zbóż wpływa na rozwój żwacza u badanych cieląt oraz proces fermentacji w nim przebiegający. Określono zawartość lotnych kwasów tłuszczowych w treści żwacza cieląt, poziom kwasu β–hydroksymasłowego i glukozy w surowicy krwi oraz oceniono rozwój żwacza poprzez ocenę parametrów brodawek żwaczowych worka górnego i dolnego żwacza. Poubojowo w pobranych próbkach mięsa oznaczono jego skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne oraz profil kwasów tłuszczowych.

Forma ziarna zbóż wpłynęła na pobranie mieszanki treściwej oraz suchej masy i białka ogólnego. W przypadku mieszanki z udziałem ziarna gniecionego pobranie tych składników było najwyższe. Najkorzystniejsze zmiany w parametrach brodawek żwaczowych, wykazano po włączeniu do mieszanki treściwej ziarna całego. Nie stwierdzono wpływu rozdrobienia ziarna zbóż na przebieg fermentacji w żwaczu, lecz zauważono istotne różnice w poziomie kwasu β–hydroksymasłowego (BHBA) w surowicy krwi. Nie zaobserwowano wpływu rozdrobnienia ziarna zbóż na podstawowy skład chemiczny mięsa i jego właściwości fizykochemiczne, natomiast odnotowano różnice w profilu kwasów tłuszczowych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.