Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:44:31
Odwiedziło nas: 9177269 gości (dzisiaj: 1239, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 2247.1

"Wpływ tłuszczu paszowego i preparatu ziołowego na wybrane funkcje wydzielnicze przewodu pokarmowego, pobieranie pokarmu i wyniki odchowu kurcząt brojlerów"

Autorzy: prof. dr hab. M. Pietras

Opis

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian koncentracji greliny w wybranych tkankach kurcząt brojlerów w zależności od wieku i stanu fizjologicznego oraz określenie wpływu składu paszy na koncentrację wybranych hormonów i wyniki odchowu. Przeprowadzono dwa doświadczenia na łącznej liczbie 1200 szt. kurcząt brojlerów linii Cobb, w wieku od wyklucia do 49. dnia życia. W doświadczeniu I kurczęta w liczbie 600 szt. odchowywano na ściółce w standardowych warunkach żywienia i utrzymania. W każdym tygodniu odchowu, ze stada kurcząt wybierano dwie grupy ptaków (po 6 szt.) o zbliżonej masie ciała. Kurczęta grupy I miały zapewniony swobodny dostęp do paszy i wody, natomiast kurczęta grupy II pozbawiano paszy na okres 24 godzin. Następnie kurczęta ubito, pobrano próbki krwi i żołądek gruczołowy. W drugim doświadczeniu, przyprowadzonym w dwóch etapach użyto 600 szt. kurcząt. W pierwszym etapie ptaki przydzielono do trzech grup. Ptaki grupy otrzymywały mieszanki typu starter i grower, zawierające w swoim składzie 3% oleju rzepakowego. W grupach II i III olej rzepakowy zastąpiono odpowiednio, olejem słonecznikowym i olejem lnianym. W drugim etapie badań kurczęta grupy kontrolnej żywiono mieszankami zawierającymi w swoim składzie olej lniany i 1% dodatek suszu z traw, natomiast kurczęta grupy doświadczalnej otrzymywały olej lniany oraz 1% dodatek ziół, zwiększających wydzielanie soku żołądkowego i pobudzających pobieranie pokarmu. Po zakończeniu okresu odchowu kurczęta ubito, pobrano krew i żołądek gruczołowy. Wykonano uproszczoną analizę rzeźną. W żołądku gruczołowym i osoczu krwi oznaczono koncentrację greliny przy użyciu techniki radioimmunologicznej (RIA). W osoczu krwi oznaczono koncentrację kortykosteronu, insuliny techniką RIA oraz glukozy. Stwierdzono, że stężenie greliny całkowitej zwiększa się w okresie wzrostu i rozwoju kurcząt brojlerów. Tkanka żołądka jest prawdopodobnie głównym źródłem greliny w krwi obwodowej, na co wskazuje stwierdzona odwrotna zależność pomiędzy zawartością greliny w żołądku gruczołowym i w osoczu krwi. Pozbawienie kurcząt paszy na okres 24 godzin zwiększa wydzielanie greliny z żołądka, co sugeruje, że hormon ten może być ważnym obwodowym wskaźnikiem stanu nasycenia pokarmowego organizmu. Poziom greliny całkowitej ujemnie koreluje ze stężeniem glukozy w osoczu krwi co wskazuje, że sekrecja greliny wzrasta przed spożyciem paszy i maleje po spożyciu pokarmu. Grelina stymuluje sekrecję kortykosteronu z nadnerczy. Oleje roślinne oraz mieszanka ziołowa wprowadzone do mieszanek paszowych dla kurcząt nie wywierają wpływu na stężenie ghreliny w żołądku gruczołowym i osoczu krwi.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.