Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:39:28
Odwiedziło nas: 9239462 gości (dzisiaj: 1400, wczoraj: 1563)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 2251.5

"Rola ghreliny w mechanizmach regulacji pobierania pokarmu u kurcząt brojlerów"

Autorzy: prof. dr hab. M. Pietras, mgr inż. E. Ocłoń

Opis

Celem przeprowadzonych badań było określenie roli greliny w centralnych i obwodowych mechanizmach endokrynnych regulujących pobieranie paszy u kurcząt brojlerów.

Materiałem doświadczalnym w badaniach były kurczęta brojlery rasy Cobb (n=900 sztuk), odchowywane na ściółce od pierwszego do 42. dnia życia w standardowych warunkach mikroklimatycznych ze stałym dostępem do paszy i wody.

W ciągu pierwszych sześciu tygodni życia kurcząt odnotowana została statystycznie istotna ujemna korelacja (r=-0,73, P<0,05) pomiędzy ekspresją genu ghrl i stężeniem greliny w żołądku oraz odwrotna zależność (r= -0,69, P<0,05) pomiędzy koncentracją tego peptydu w żołądku i jego stężeniem w osoczu krwi, co wskazywało, że głównym źródłem hormonu mogła być tkanka żołądka.

Ograniczenie przez okres 24 godzin dostępu do paszy wpływało stymulująco zarówno na poziom mRNA greliny w żołądku gruczołowym, jak i stężenie peptydu we wszystkich badanych tkankach (żołądek, przysadka, nadnercza, osocze) u 42-dniowych kurcząt. Potwierdzenie obecności greliny w dwóch poziomach osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz zmiany w jej stężeniu zależne od stanu fizjologicznego dowodziły, że podczas stresu głodu u ptaków uruchamiane są rezerwy tego hormonu nie tylko na obwodzie, ale i w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

Zastosowane dawki greliny (0,5 oraz 2 nmol/l00g m.c.) statystycznie istotnie zmniejszały ilość pobranej paszy do 2 godzin po podaniu peptydu, co potwierdziło anoreksygeniczny cha-rakter tego hormonu u 7-dniowych kurcząt. Dootrzewnowej iniekcji greliny towarzyszył również spadek stężenia glukozy oraz insuliny, będący najprawdopodobniej konsekwencją ograniczenia spożycia pokarmu. Podanie greliny spowodowało wysoko istotny wzrost stężenia kortykosteronu w osoczu kurcząt, utrzymujący się 120 minut od iniekcji peptydu, co wskazywało na istnienie interakcji pomiędzy układem glikokortykoidowym i greliną. Wydaje się, że hamujący wpływ greliny na pobieranie pokarmu związany jest z jej oddziaływaniem poprzez hormony osi HP A, która stanowi ważny element tzw. sieci anoreksygenicznej organizmu.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.