Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 11:31:27
Odwiedziło nas: 9176752 gości (dzisiaj: 722, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 3118.1

"Zastosowanie epitopów białek osocza krwi w diagnozowaniu poziomu odporności na zapalenia wymion oraz stopnia zainfekowania mleka u owiec"

Autorzy: dr inż. P. Krzyścin

Opis

Celem podjętych prac było określenie zależności pomiędzy występowaniem antygenowych markerów białek surowicy krwi u owiec linii plenno-mlecznej a odpornością tych zwierząt na stany zapalne gruczołu mlekowego oraz stopniem zainfekowania ich mleka.

Badaniami objęto ogółem 635 maciorek owcy kołudzkiej, użytkowanych mlecznie w latach 2005-2007. Od owiec pobierano próbki mleka (dwu- lub trzykrotnie w czasie laktacji) oraz próbki krwi (jednorazowo). Stan zdrowotny wymion oceniano dostępnymi metodami weterynaryjno-zootechnicznymi (badanie palpacyjne, pomiar oporności elektrycznej mleka i test bibuł wskaźnikowych). Tę wstępną ocenę weryfikowano na podstawie laboratoryjnych oznaczeń liczby komórek somatycznych w 1 cm3 mleka (metodą fluoro-opto-elektroniczną) oraz obecności w nim mikroorganizmów patogennych. Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w mleku w obu latach obserwowano wzrost udziału próbek zainfekowanych przez mikroorganizmy chorobotwórcze. Czynnikami etiologicznymi stanów mastitis w prze-badanych populacjach były głównie paciorkowce i gronkowce chorobotwórcze oraz pałeczki z grupy okrężnicy. Ich przedstawiciele: Streptococcus uberis oraz Staphylococcus aureus, a także Escherichia coli dominowały wśród patogennej mikroflory mleka. Badane w latach 2005, 2006 i 2007 stada podzielono, odpowiednio, na grupy 43, 47 i 38 owiec ze stwierdzonym stanem zapalnym wymienia (mastitis +) oraz grupy 130, 200 i 177 zwierząt wolnych od tego schorzenia (mastitis -). Krew wszystkich maciorek przebadano w teście immunodyfuzyjnym na obecność 10 epitopów alfa-, beta- i immunoglobulin (A2mA1, BmgA1, BmgB1, BgA1, BgB1, BgC1, BmiA1, IghgA1, IghgA2 oraz IghmA2). Analizy statystyczne (test za-leżności χ2) wykazały istnienie istotnych powiązań pomiędzy korzystnym stanem zdrowotnym wymienia a obecnością dwóch epitopów łańcuchów ciężkich immunoglobulin klasy IgG (IghgA1, IghgA2) oraz jednego znacznika beta-globulin o m. cz. ~ 160 kDa (BgB1). Występowanie markera A2mA1, epitopu alfa-makroglobulin o m. cz. ponad 200 kDa, było statystyczne istotnie skorelowane z większą podatnością na zapalenia gruczołu mlekowego u badanych owiec. Ponadto, dwie kolejne cechy (BmgB1 i IghmA2) wykazały tendencję (nie potwierdzoną statystycznie) do powiązań ze zdrowotnością wymion.

Przeanalizowano również polimorfizm hemoglobiny (HBB) i transferyny (TF) w badanym stadzie maciorek, a następnie określono zależności wykrytych alleli (i genotypów) ze zdrowotnością wymion. Spośród sześciu obecnych alleli transferyny jedynie dwa wykazały statystycznie potwierdzone, istotne powiązania ze stanem zdrowotnym gruczołu mlekowego: allel TFA – z odpornością, a allel TFP –z podatnością na stany zapalne. Stwierdzono także istnienie statystycznie istotnych korelacji pomiędzy występowaniem genotypu hemoglobiny HBB-AB, a także genotypów transferyny TF-AA, -AD, -BD, -CC oraz -BC i wyższą zdrowotnością wymion. Z kolei, obecność genotypu HBB-BB oraz genotypów TF-AB, -CD i -DD powiązana była istotnie z mniejszą opornością badanych owiec na zapalenia.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.