Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 10:43:55
Odwiedziło nas: 9170468 gości (dzisiaj: 650, wczoraj: 1646)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 3213.5

"Określenie lokalizacji i funkcji genu DMRT1 (Doublesex and Mab-3 related transcription factor 1) u wybranych gatunków zwierząt hodowlanych"

Autorzy: prof. dr hab. E. Słota, mgr inż. A. Bratuś

Opis

Przeprowadzone badania nad genem DMRT1 u dwóch gatunków zwierząt hodowlanych: bydła domowego i świni domowej, podtrzymały konserwatywny status genu, oparty na fizycznej lokalizacji homologów DMRT1 oraz ujawniły niespotykany dotąd tkankowy wzór ekspresji genu w okresie postnatalnym osobników badanych gatunków. Zarówno technika FISH u bydła, jak i metoda RH panelu u świni pozwoliły na ujawnienie homologii położenia genu DMRT1 w kariotypie Bos taurus (BTA 8q17) i Sus scrofa domestica (SSC 1q21) z locus DMRT1 u człowieka (HSA 9p24.3). Technika RT-PCR wykazała, iż transkrypcja genu nie jest ograniczona jedynie do gonad (wyraźna w jądrach, nieznaczna w jajnikach), ale ma miejsce także w innych analizowanych tkankach/narządach u osobników dwóch gatunków, gdzie nie różni się pomiędzy płcią. Poza gonadami profil ekspresji DMRT1 różnił się pomiędzy analizowanymi gatunkami: u świni bardzo nieznaczną obecność transkryptów DMRT1 obserwowano w nerce, mięśniu szkieletowym, sercu, wątrobie, lecz ich brak odnotowano w płucu, mózgu, śledzionie i we krwi; u bydła znacznie podwyższoną transkrypcję DMRT1 ujawniono w sercu, mięśniu szkieletowym, wątrobie, płucu, śledzionie, nerce, a jej brak stwierdzono jedynie we krwi.

Wykonana w pracy analiza kariotypu i genotypu młodego osobnika Bos taurus, obarczonego wadami układu rozrodczego, ujawniła żeński kariotyp zwierzęcia 60,XX i wykazała brak sekwencji markerów chromosomu Y: SRY i AMEL-Y w jego genomie. Przeprowadzone badania nad DMRT1 u cielęcia co prawda ujawniły prawidłową podwójną kopię genu w kariotypie zwierzęcia, lecz nie pozwoliły jednoznacznie wykluczyć udziału tego genu w powstawaniu obserwowanych nieprawidłowości fenotypowych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.