Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:05:27
Odwiedziło nas: 9173077 gości (dzisiaj: 1739, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 3334.5

"Wpływ hodowli in vitro i kriokonserwacji na fragmentację jądrowego DNA przedimplantacyjnych zarodków świni"

Autorzy: prof. dr hab. Z. Smorąg, mgr M. Bryła

Opis

Celem badań było określenie stopnia zaawansowania zmian apoptotycznych w zarodkach świni w stadium blastocysty uzyskanych in vivo, hodowanych in vitro i kriokonserwowanych. Zmiany te były oceniane na podstawie charakterystycznej dla procesu apoptozy fragmentacji jądrowego DNA przy zastosowaniu metody TUNEL. Podjęto też próbę określenia zależności pomiędzy fragmentacją jądrowego DNA a jakością zarodków świni hodowanych in vitro, witryfikowanych i transplantowanych do dróg rodnych tymczasowych biorczyń.

Ocena przy użyciu metody TUNEL obejmowała zarodki w stadium ekspandującej blastocysty, zarodki uzyskane w stadium 2-, 4-komórkowym, poddawane następnie hodowli in vitro przez 5-7 dni w pożywce NC8U-23 do stadium ekspandującej blastocysty oraz witryfikowane zarodki w stadium ekspandującej blastocysty uzyskane in vivo i in vitro, jak również witryfikowane zarodki uzyskane po transplantacji do dróg rodnych tymczasowych biorczyń.

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano ujemną korelację pomiędzy całkowitą liczbą jąder a liczbą jąder apoptotycznych i indeksem apoptotycznym oraz dodatnią korelację pomiędzy liczbą jąder apoptotycznych a wielkością indeksu apoptotycznego. Zaobserwowano nasilenie fragmentacji DNA i wzrost odsetka indeksu apoptotycznego w zarodkach hodowanych in vitro i kriokonserwowanych w porównaniu z zarodkami świeżymi. Stwierdzono związek między stopniem zaawansowania tych zmian a jakością uzyskanych zarodków.

Wyniki te uprawniają do twierdzenia, iż metoda TUNEL może być wykorzystywana jako dodatkowe kryterium oceny jakości i zdolności rozwojowych przedimplantacyjnych zarodków świni.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.