Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:47:16
Odwiedziło nas: 9236001 gości (dzisiaj: 867, wczoraj: 1011)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 4132.1

"Chów winniczka (Helix pomatia) w polikulturze z Helix aspersa, w różnych warunkach użytkowania"

Autorzy: doc. dr hab. M. Ligaszewski

Opis

W ramach trzyletnich badań nad możliwością chowu towarowego winniczka (Helix pomatia) jako gatunku dodatkowego w polikulturze z Helix aspersa oraz nad jakością produkcji obu gatunków ślimaków w różnych warunkach utrzymania, w cyklu chowu od maja do września, osiągnięto następujące wyniki:

W polowych i szklarniowych polikulturach Helix pomatia i Helix aspersa uzyskiwano przeciętnie od 0,1 do 0,5 kg winniczka towarowego rocznie. Wyniki chowu winniczka w polikulturze z Helix aspersa zależały od ciężaru wylęgu obsadowego winniczka w maju, po hibernacji zimowej. Najlepsze rezultaty w produkcji winniczka towarowego, tj. 0,5 kg/m osiągnięto w zagrodach obsadzonych na wiosnę ciężkim wylęgiem o przeciętnej masie ciała 8,7 g/szt., przy gęstości obsad wynoszącej 50 szt.lm2 winniczka (wiek 1 +) i 250 szt. wylęgu Helix aspersa w wieku 0+.

Zróżnicowanie obsiewu zagród hodowlanych gorczycą lub rzepikiem oraz forma ich nawożenia różnymi związkami wapnia nie wpłynęły na wielkość produkcji jesiennego winniczka towarowego w wieku 1+. Stwierdzono natomiast wysoko istotny (P<0,01) wzrost wytrzymałości mechanicznej muszli ślimaka dużego szarego (Helix as persa maxima) na siłę zgniatania, kolejno w zagrodach nawożonych równymi wagowo dawkami kredy, kredy z wapnem w proporcji 1 : 1 i wapna (CaO).

Wyniki badania wpływu składu botanicznego roślin okrywowo-paszowych na jakość muszli Helix aspersa maxima i Helix aspersa aspersa wskazywały na dalszą konieczność kontynuowania prac z wykorzystaniem roślin paszowych o zawartości wapnia w suchej masie powyżej 3,6%.

Stwierdzono wstępnie wysoko istotną (P<0,01) współzależność pomiędzy procentową zawartością białka ogólnego w części jadalnej ślimaków (noga + kołnierz) a wartościami współczynników masywności muszli i jej wytrzymałości na siłę zgniatania.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.