Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:40:22
Odwiedziło nas: 9239475 gości (dzisiaj: 1413, wczoraj: 1563)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 4217.7

"Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji mleka w gospodarstwach stosujących zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza"

Autorzy: prof. dr hab. J. Strzetelski

Opis

Badania kosztów produkcji mleka wykazały, że pomimo dużych nakładów poniesionych w gospodarstwie Odrzechowa przy modernizacji budynków, budowie hali udojowej i płyty gnojowej oraz przy zakupie zwierząt w celu pełnego zasiedlenia obór, przekształcenie obór stanowiskowych w obory wolnowybiegowe z ekonomicznego punktu widzenia jest uzasad-nione w gospodarstwach stosujących zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza.

Poziom dobrostanu krów utrzymywanych w oborze wolnostanowiskowej boksowej, zarówno w okresie zimowym jak i letnim, był lepszy niż w oborze uwięziowej, co było związane z gorszym komfortem bytowania krów na stanowiskach uwięziowych w zakresie czynności wstawania, kładzenia i leżenia. Czynnikiem, który wpłynął pozytywnie na stan zdrowotny kończyn i racic był długi okres przebywania krów na pastwisku w ciągu doby.

Na podstawie uzyskanych wyników badań żywieniowych można stwierdzić, że w obu gospodarstwach znacznie poprawiła się jakość pastwisk, co było związane głównie z ich rekul-tywacją. Wykorzystanie pastwisk zwiększyło się z 40-50% do 70%. Wykazano, że podstawowym czynnikiem wpływającym na efektywność produkcji mleka jest jakość pasz objętościowych. Dzięki zaopatrzeniu się Zakładu w odpowiednie maszyny do zbioru zielonek uzyskano lepszej jakości pasze konserwowane w postaci kiszonek z traw przewiędniętych, kiszonki z kukurydzy i siana, co pozwoliło na ograniczenie zużycia paszy treściwej do około 0,20 kg/1L wyprodukowanego mleka. W celu sprawniejszego i szybszego zbioru zielonki zakupiono ciągnik o mocy 170 KM z przednim TUZ i WOM oraz dwie kosiarki (boczną i czołową) wyposażone w kondycjonery. Zamontowanie zgniatacza do sieczkarni samobieżnej wpłynęło na około 50% zmniejszenie ilości wydalanego ziarna kukurydzy w kale, co wskazuje na lepsze niż dotychczas wykorzystanie skrobi kukurydzianej przez krowy mleczne. Brak zgniatacza ziarna powodował, że 20–25% ziarna było wydalane z odchodami. Pozytywnie oceniono cechy funkcjonalne obejmujące długość użytkowania.

W obydwóch typach obór zostały jednak przekroczone normy dla cech płodności. W najbliższym okresie celem priorytetowym w pracy hodowlanej w tych dwóch stadach powinna być poprawa cech związanych z rozrodem bydła.

Opracowując założenia organizacji bazy paszowej i technologii produkcji pasz objętościowych wysokiej jakości, uwzględniono zasady i wytyczne pakietu „rolnictwo zrównoważone” w zakresie uprawy, nawożenia oraz zmianowania roślin i przewidziano nową technologię produkcji konserwowanych pasz objętościowych.

Opracowano zasady żywienia krów z podziałem na grupy technologiczne. Ustalono skład paszowy mieszanek treściwych i TMR. Opracowano plan organizacji pracy hodowlanej w oborach wolnostanowiskowych i w oborze uwięziowej

Wykorzystując duże spadki terenu wybudowano płytę, której południowa część jest położona o ponad 3 metry niżej od części północnej przylegającej do budynków. W ten sposób pojemność płyty została zwiększona prawie dwukrotnie (1650 m2). Pojemność zbiornika na gnojówkę wynosi 1130 m3.

Wiosną 2006 roku obsiano lucerną 10 ha gruntów ornych i po pierwszym wykoszeniu rośliny ochronnej i chwastów drugi pokos skarmiono późną jesienią. Zakupiono siewnik do podsiewu pastwisk i przeprowadzono rekultywację 100 ha pastwisk. W gospodarstwie Odrzechowa założono 10 ha nowych pastwisk.

Liczne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zastosowane w ZD IZ Odrzechowa w czasie realizacji poszczególnych zadań stały się przykładem dla rolników Podkarpacia w trakcie modernizacji ich gospodarstw. W roku 2007 Zakład odwiedziło około 200 rolników zarówno w zorganizowanych grupach jak też indywidualnie. Przeprowadzono indywidualnie i grupowe szklenia.

Ponadto, na bazie danych uzyskanych z ZD IZ Odrzechowa powstało 10 prac inżynierskich związanych z realizowanym grantem. Zakład był miejscem praktycznego szkolenia studentów, głównie z Uniwersytetem Rolniczym z Krakowa i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Krosna. Opracowano 100-stronicowy podręcznik, obejmujący ogólne zasady chowu, hodowli, utrzymania i żywienia krów ze szczególnym uwzględnieniem rasy simentalskiej i szczegółowy opis wyników badań prowadzonych w ramach projektu. Wypas krów na pastwisku znacznie poprawił wartość prozdrowotną mleka i masła pod kątem niezbędnych dla zdrowia człowieka wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dlatego, w warunkach rolnictwa zrównoważonego mleko z okresu letniego powinno być odstawiane po wyższych cenach niż mleko z okresu zimowego i tego powinny domagać się grupy producenckie.

Zastosowano nowatorskie rozwiązanie płyty gnojowej, wykorzystano duże różnice wzniesień, dzięki czemu pojemność płyty została zwiększona o co najmniej 100%. Ponadto, system kanałów pozwala na oddzielenie czystych wód deszczowych z tzw. części czystej od wód gnojowych, które kierowane są do zbiornika na gnojówkę.

Produkcja pasz objętościowych dobrej jakości pozwoliła na znaczne ograniczenie zużycia paszy treściwej w żywieniu krów bez obniżenia ich produkcyjności. Poprzez wykorzystanie pastwiska w sezonie letnim przy żywieniu krów dawkami pełnoskładnikowymi (TMR) w oborach wolnowybiegowych istnieje możliwość poprawy dobrostanu zwierząt, cech funkcjonalnych i wartości prozdrowotnej mleka i masła. Precyzyjne bilansowanie dawek pokarmowych w oparciu o własne wyniki analiz pasz stosowanych w oborach uwiąziowych i wolno-wybiegowych pozwoliło na maksymalne wykorzystanie produkcyjnego potencjału genetycznego krów. Modernizacja obór uwięziowych na wolnostanowiskowe pozwoliła na poprawę warunków bytowania krów i warunków doju, obniżenie nakładów siły roboczej przy obsłudze zwierząt oraz higieny pozyskiwania mleka, stworzenie znacznie bardziej komfortowych warunków pracy dla dojarzy.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.