Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:49:37
Odwiedziło nas: 9239502 gości (dzisiaj: 1440, wczoraj: 1563)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 4320.1

"Wpływ warunków przechowywania obornika na przebieg procesów dekompozycji."

Autorzy: dr inż. W. Krawczyk

Opis

W ramach założeń metodycznych podczas realizacji doświadczenia określono wielkość redukcji potencjału biogennego oraz emisji odorów z przechowywanego obornika bydlęcego i świńskiego na drodze zmian warunków fizyczno-chemicznych.

Uzyskane w trakcie realizacji badań wyniki oraz przeprowadzona ich analiza pozwalają na wyłonienie pewnych prawidłowości, istotnych z punku widzenia założonych celów, które można sformułować w postaci wniosków. Stwierdzono, że w trakcie przechowywania obornika pochodzącego od bydła i trzody chlewnej dochodzi do strat i zmian form czynnych za-wartych w nich pierwiastków biogennych. Straty zawartości związków biogennych obornika odbywają się na drodze emisji związków gazowych, głównie w formie amoniaku i dwutlenku węgla. Poziom redukcji zawartości związków biogennych w oborniku związany jest ściśle z przebiegiem warunków pogodowych, a zwłaszcza termicznych. W okresie wyższych temperatur założone pryzmy podlegają szybkiemu tempu przemian biochemicznych, co w efekcie nie zapobiega redukcji, ale ją znacząco ogranicza. Wykazano, że zakładanie pryzm obornikowych w niskich temperaturach skutkuje zwiększeniem strat związków biogennych powodowanym brakiem wystąpienia fazy termofilnej. Redukcjom związków biogennych w trakcie przechowywania obornika można przeciwdziałać na drodze aplikacji preparatów mikrobiolo-gicznych lub okrywania pryzm nieprzepuszczalnym materiałem, np. folią polietylenową. Zabiegi te mogą zredukować wielkość strat od 9 do 14%. Za nieskuteczne i nietrwałe można uznać zabiegi obsiewania pryzm nasionami zbóż. Kiełkowanie ziarniaków następuje bowiem zbyt późno w stosunku do tempa przemian obornika, a w dłuższej perspektywie czasu okrywa taka skazana jest na suszę fizjologiczną i zamieranie.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.