Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 marca 2019 21:33:41
Odwiedziło nas: 9324662 gości (dzisiaj: 1870, wczoraj: 1558)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 5112.3

"Wpływ genotypu i systemu chowu kur krajowej hodowli na cechy jakości jaj spożywczych"

Autorzy: dr inż. E. Gornowicz

Opis

W wyniku postępującej globalizacji i intensyfikacji hodowli drobiu polska zarodowa hodowla kur nieśnych została w ostatnim 15-leciu ograniczona do 3 ferm (Ferma Hodowlana Kur Nieśnych Duszniki, należąca do Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o., Zarodowa Ferma Kur Sp. z o.o. Rszew, Zarodowa ferma Kur Sp. z o.o. Mienia), w których genetycznemu doskonaleniu poddanych jest 15 rodów.

W programach genetycznego doskonalenia dotychczas jednak nie uwzględniano fizyko-chemicznych i organoleptycznych cech jakości jaja, determinowanych tak genotypem jak i systemem chowu. W związku z tym przeprowadzono badania w czterech etapach:

Etap l – badania porównawcze nad poziomem cech jakości jaja z uwzględnieniem ogółem 7 krajowych rodów kur nieśnych: 4 rody pochodzące z FHKN w Dusznikach Wlkp., 3 rody pochodzące z ZFK w Rszewie oraz 1 ród z ZFK w Mieni.

Etap 2 – określenie w obrębie genetycznie doskonalonych rodów kur nieśnych parame-trów genetycznych cech jakości jaja, odziedziczalności (h2) i powtarzalności (rp) oraz korelacji występujących między badanymi cechami;

Etap 3 – określenie wpływu linii ojcowskich i matecznych 2–rodowego krzyżowania na kształtowanie się cech jakości jaja kur mieszańców oraz zbadanie efektu heterozji i powtarzalności (rp);

Etap 4 – badania porównawcze nad poziomem cech jakości jaja z uwzględnieniem krajowych towarowych kur oraz mieszańców, pochodzących po importowanych zestawach rodzicielskich, utrzymywanych w chowie klatkowym, ściółkowym i na wybiegu.

Objęto badaniami następujące cechy jakości jaja:

-cechy fizyczne: masa jaja i poszczególnych frakcji jego treści, wysokość komory po-wietrznej, wysokość białka, jednostki Haugha, odczyn pH żółtka i białka, barwa żółtka oraz masa, grubość, gęstość, odkształcenie elastyczne i barwa skorupy;

-cechy chemiczne: udział w żółtku wody, białka ogólnego, popiołu, tłuszczu oraz w białku jaja – wody, białka ogólnego, popiołu i lizozymu wraz z określeniem jego aktywności enzymatycznej.

Wykazano, że linie ojcowskie wpływają na cechy jakości skorupy oraz białka. Natomiast linie mateczne kształtują większość cech chemicznych białka i żółtka. Wykazano efekt heterozji dla większości badanych cech fizycznych jaj oraz dla wszystkich cech podstawowego składu chemicznego.

Uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne krajowym podmiotom prowadzącym hodowlę kur nieśnych m. in. do ukierunkowania prac hodowlanych i doskonalenia wybranych cech jakości jaj.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.