Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:36:38
Odwiedziło nas: 9239420 gości (dzisiaj: 1358, wczoraj: 1563)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 5119.1

"Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów i wieku stada rodzicielskiego na wyniki odchowu, cechy rzeźne i jakość mięsa"

Autorzy: dr inż. E. Gornowicz

Opis

Celem badań było porównanie wyników produkcyjnych, cech rzeźnych i jakości mięsa kurcząt brojlerów pochodzących od stad rodzicięskich w wieku: od 26 do 28, od 36 do 38 i od 46 do 48 tygodnia życia. Badaniami objęto mieszańce Cobb 500, Hybro G+, Ross 308, albowiem grupy te mają największy udział w polskim rynku drobiu.

Dla wyeliminowania wpływu czynników środowiskowo-żywieniowych na jakość mięsa, przeprowadzono doświadczalny odchów, a następnie ubój kurcząt z zachowaniem takich samych warunków dla wszystkich grup mieszańców. Dla realizacji celu badań przeprowadzono szeroką ocenę: cech rzeźnych, cech jakościowych – fizycznych i chemicznych mięśni piersiowych oraz nóg, cech organoleptycznych tych mięśni w stanie surowym.

Nie stwierdzono wpływu wieku stada rodzicielskiego kur mięsnych na podstawowe wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów, jakimi są końcowa masa ciała oraz wskaźnik ekonomicznej efektywności odchowu. Wykazano natomiast wpływ tego czynnika doświadczalnego na kształtowanie się parametrów rzeźnych i jakości mięsa kurcząt. Stwierdzono pogorszenie wydajności rzeźnej kurcząt wraz ze wzrostem wieku kur stad rodzicielskiego (różnica do 5,22%). Zaobserwowano korzystniejsze wartości wielu cech jakości mięsa kurcząt proporcjonalnie do wzrostu wieku ich stada rodzicielskiego. Wyraziło się to lepszą mięsnością (o 0,77%), mniejszą zawartością tłuszczu sadełkowego (o 0,31%), większym stopniem zakwaszenia mięśni, zarówno 15 minut, jak i 24 godziny po uboju, wyższą zawartością białka (średnio o 0,92%) a niższą wody (średnio o 1,32%) w mięśniach oraz istotnie wyższymi notami oceny organoleptycznej mięśni (średnio o 0,40 punktu).

Kurczęta brojlery pochodzące ze stad rodzicielskich w wieku 46-48 tygodni życia charakteryzują się cechami fizycznymi i organoleptycznymi mięśni piersiowych i nóg na wysokim poziomie, świadczącym o bardzo dobrej ich jakości. Stwierdzone w badaniach różnice między trzema zestawami mieszańców użytkowych kur mięsnych dla wielu cech produkcyjnych, jakości tuszek i mięsa są statystycznie istotne P≤0,05), co wskazuje, że zasadniczym czynnikiem modyfikującym jest pochodzenie kurcząt.

Mieszańce kur mięsnych Cobb 500, Hybro G+ oraz Ross 308, stanowiące w naszym kraju bazę do pozyskiwania surowca drobiarskiego nie stanowią jednolitego materiału.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.