Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: wtorek, 18 grudnia 2018 16:43:56
Odwiedziło nas: 9175624 gości (dzisiaj: 912, wczoraj: 1412)
Prace badawcze w 2008 roku

Temat 5216.1

"Efektywność nowych szczepów bakterii priobiotycznych w żywieniu kurcząt rzeźnych i ich wpływ na jakość mięsa"

Autorzy: prof. dr hab. F. Brzóska

Opis

W ramach 3-letniego tematu wykonano 4 doświadczenia, każde na 600 szt. kurcząt rzeźnych chowanych do 42. dnia życia, żywionych dwiema mieszankami paszowymi, starter i grower. W badaniach testowano wpływ podawania kurczętom szczepów bakterii kwasu mlekowego otrzymanych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, w miejsce lub obok ptaków nie otrzymujących bakterii i obok ptaków otrzymujących antybiotyk paszowy. Doświadczenia kończono ubojem brojlerów, oceną rzeźną, analizą składu mięśni piersiowych, analizą surowicy krwi, a w wybranych badaniach szczegółową analizą sensoryczną mięsa.

W doświadczeniu l stwierdzono, że podawanie kurczętom kwasu fumarowego istotnie zwiększa masę ciała brojlerów w porównaniu do kurcząt otrzymujących antybiotyk i obniża śmiertelność ptaków. Oba kwasy fumarowy i mrówkowy zwiększały masę tuszek drobiowych. Nie stwierdzono różnic w składzie tkanki mięsnej.

W doświadczeniu 2 wykazano, że podawanie kurczętom szczepów bakterii z rodzaju Pediococcus spp. (840 i 841), w porównaniu do zarejestrowanej bakterii z rodzaju Lactobacillus acidophilus 842 w obecności prebiotyku i kwasu fumarowego nie zwiększa docelowej masy ciała kurcząt, jakkolwiek poprawia zdrowotność i obniża liczebność upadków kurcząt do poziomu uzyskiwanego przez ptaki otrzymujące dodatek antybiotyku. Nie stwierdzono, aby bakterie probiotyczne różnicowały udział cennych wyrębów tuszek, masę wątroby i żołądka oraz wskaźniki osocza krwi kurcząt.

W doświadczeniu 3 badano efektywność bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus plantarum 595 i Lactobacillus rhamnosus 825 w żywieniu kurcząt rzeźnych. Bakterie probiotyczne obniżyły istotnie śmiertelność ptaków, zwiększając masę ich ciała. Nie stwierdzono istotnego wpływu bakterii na jakość tuszek i skład mięsa.

W doświadczeniu 4 wykazano, że podawanie kurczętom rzeźnym w miejsce antybiotyku mieszanki ziołowej nieznacznie zmniejsza masę ciała ptaków i nie zmniejsza ich śmiertelności. Stwierdzono istotne powiększenie się żołądka w tuszkach, przy braku istotnych różnic w masie poszczególnych partii tuszek oraz w parametrach osocza krwi. Nie stwierdzono również różnic w składzie tkanki mięsnej mięśni piersiowych.

W ogólnej ocenie uzyskano pozytywny wpływ bakterii probiotycznych na zmniejszenie śmiertelności ptaków, przy zróżnicowanym wpływie na masę ciała i wielkość tuszek. Nie stwierdzono istotnego wpływu bakterii probiotycznych podawanych z prebiotykiem i zakwaszaczem na udział poszczególnych partii ciała w tuszkach, a także w osoczu krwi. Podawanie komercyjnej mieszanki ziołowej przeznaczonej dla drobiu nieznacznie obniżało śmiertelność, zmniejszało masę ciała, natomiast nie wpływało na parametry jakości tuszek i skład osocza krwi.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.