Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 19:57:50
Odwiedziło nas: 9515715 gości (dzisiaj: 1648, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 1121.5

"Ocena poziomu ekspresji genów insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF1, IGF2, IGFBP3 i IGFBP5) w różnych okresach rozwoju osobniczego i ich związek z mięsnością świń."

Autorzy: prof. dr hab. B. Rejduch

Opis

Produkty genów IGF1, IGF2, IGFBP3 i IGFBP5 pełnią istotną rolę w procesach wzrostu i rozwoju organizmów. Z uwagi na to, iż biorą udział w procesie miogenezy stymulując różnicowanie i proliferacje komórek mięśniowych, celowym wydawało się oznaczenie poziomu ekspresji tych genów w mięśniach. Materiał do badań stanowiły loszki rasy pbz, wbp, duroc, pietrain. Zwierzęta ubijane były w 60, 90, 120, 150, 180 i 210 dniu życia.

Przeprowadzono próbę testu ELISA (Human IGF-I Immunoassay), w celu określenia zawartości insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-1). Badaniu poddano dwie próbki plazmy oraz dwie próbki surowicy, które analizowano według protokołu opracowanego przez producenta (R & D nr kat. DG100. Otrzymano następujące wyniki: zawartość badanego czynnika

w plazmie nr 1 wynosiła 0,698 i 0,727 ng/ml, w plazmie nr 2 –0,480 i 0,433 ng/ml, w surowicy 1 – 0,799 i 1,071 ng/ml, w surowicy 2 0,405 i 0,544 ng.

Odwrotną transkrypcję przeprowadzono przy użyciu zestawu cDNA Archive Kit (Applied Biosystems). Reakcje Real-Time PCR przeprowadzano na aparacie 7500 Real-Time PCR System, firmy Applied Biosystems, z zastosowaniem sond TaqMan. Poziom ekspresji badanych genów szacowano w odniesieniu do kontroli endogennej Badania wykazały, że poziom ekspresji genu IGF1 wykazywał zróżnicowanie pomiędzy mięśniami. W rasie PBZ w mięśniu półbłoniastym szynki był wyższy o ok. 30% niż w mięśniu najdłuższym grzbietu, z wyjątkiem dnia 60, gdzie kształtował się na zbliżonym poziomie. W mięśniu półbłoniastym ekspresja wzrosła o 55% w okresie 60-120 dnia życia zwierzęcia, po czym obniżyła się o 40% w 150 dniu i na takim poziomie pozostała do 210 dnia. W mięśniu najdłuższym grzbietu po-ziom ekspresji kształtował się podobnie, jednak różnice pomiędzy 60, a 120 dniem wyniosły 30%. W rasie Pietrain poziom ekspresji również wykazywał zróżnicowanie pomiędzy mięśniami, jednak nie tak istotne jak w rasie PBZ. Jedynie w dniu 90 i 180 poziom ekspresji w mięśniu półbłoniastym szynki był wyższy dwukrotnie niż w mięśniu najdłuższym grzbietu. Wśród wszystkich przebadanych genów poziom ekspresja genu IGF1 był najwyższy.

W przypadku ekspresji genu IGF2 w rasie PBZ, w obu mięśniach nastąpił spadek jej poziomu wraz z wiekiem. Różnice pomiędzy ekspresją w 60 i 210 dniu wynosiły 73% w przypadku mięśnia półbłoniastego i 78% w mięśniu najdłuższym grzbietu. Różnice pomiędzy poziomem ekspresji w obu mięśniach różniły się nieznacznie (poniżej 10%), na korzyść mięśnia najdłuż-szego grzbietu. W rasie Pietrain poziom ekspresji genu IGF2 utrzymywał się na stałym poziomie w obu tkankach aż do dnia 210, w którym spadek w porównaniu do dnia 60 wynosił 66%.

Poziom ekspresji genu IGFBP3 utrzymywał się na stałym poziomie w pierwszych trzech okresach życiowych tj. 60, 90 i 120 dzień, w kolejnych 150, 180 i 210 był o 60 % niższy. Różnice pomiędzy tkankami były minimalne i nie przekraczały 10 %.

W przypadku ekspresji genu IGFBP5 w rasie Pietrain nastąpił wzrost jej poziomu o ok.30% w 120 dniu życia. Nie zaobserwowano zróżnicowania ekspresji pomiędzy badanymi tkankami. GAPDH.

Dodatkowo, określono genotypy w locus A3072G IGF2 badanych zwierząt. Stwierdzono, że w rasie Duroc, u badanych zwierząt obecny jest jedynie allel A, w rasie WBP większość zwierząt posiadało genotyp A/A, natomiast cztery loszki były heterozygotami. Podobnie,w rasie PBZ osiem loszek posiadało genotyp A/G, natomiast pozostałe były homozygotami A/A.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.