Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 24 sierpnia 2019 0:57:31
Odwiedziło nas: 9642914 gości (dzisiaj: 107, wczoraj: 2357)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 1124.1

"Analiza polimorfizmu genów H-FAPB oraz LEPR i jego powiązanie z zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF), jakością mięsa i innymi cechami produkcyjnymi świń ras pbz, duroc i pietrain."

Autorzy: dr inż. M. Tyra

Opis

Celem badań było określenie polimorfizmu genów H-FABP i LEPR w zarodowym pogłowiu świń hodowanych w kraju. Obecnie stosowany program hodowlany ukierunkowany na poprawę mięsności sprzyja niekorzystnemu wzrostowi homozygotyczności w populacji genów odpowiedzialnych za te cechy i jednocześnie eliminuje z tej populacji geny odpowiedzialne, za jakość mięsa. Uwzględnione w badaniach geny kodują białka biorące udział w transporcie kwasów tłuszczowych w komórkach a co za tym idzie mogą wpływać na zawartość tłuszczu śródmięśniowego, co decyduje o jakości produktu końcowego, jakim jest mięso wieprzowe. Dysponując danymi ocenianych zwierząt ze Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh) odnośnie kontrolowanych cech tucznych, rzeźnych i jakości mięsa zostały określone zależności pomiędzy allelami wyżej wymienionych genów a cechami użytkowymi a w szczególności z zawartością tłuszczu śródmięśniowego i cechami jakości mięsa. Pozwoliło to także na sprawdzenie czy zachodzi ujemna interakcja pomiędzy cechami rzeźnymi a cechami jakości mięsa na poziomie tych genów.

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące stwierdzenia i wnioski:

Rasy objęte badaniami stanowiące zarówno komponent ojcowski (Duroc, Pietrain) jak i mateczny (wbp, pbz) charakteryzują się dobrymi parametrami zarówno tucznymi jak i rzeźnymi zgodnie z założeniami jakie są podstawą programów hodowlanych krajowej hodowli zarodowej, w których to wymienione rasy uczestniczą. Stwierdzono niski poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu w najliczniejszej grupie zwierząt powszechnie wykorzystywanych w hodowli krajowej czyli rasach wbp i pbz. Średnie wartości tego parametru dla tych ras kształtowały się poniżej progu mięsa dobrej jakości (2%) i wynosiły odpowiednio 1,79% dla zwierząt rasy wbp i 1,71% dla pbz. Zwierzęta rasy Duroc jako jedyna grupa uplasowała się powyżej tego progu (2,32%). Polimorfizm badanych genów

(H-FABP i LEPR) nie wykazał wpływu na większość badanych cech dotyczących jakości mięsa za wyjątkiem zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Na poziom tego wskaźnika (IMF) rzutowały niemal wszystkie analizowane mutacje genu LEPR i H-FABP za wyjątkiem mutacji H-FABP/HinfI w przypadku loszek ras Duroc i Pietrain.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.