Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 23 marca 2019 22:30:50
Odwiedziło nas: 9333550 gości (dzisiaj: 1957, wczoraj: 1621)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 1327.1

"Charakterystyka struktury genetycznej rodzimych ras owiec."

Autorzy: dr inż. A. Kawęcka

Opis

Celem prowadzonych badań była charakterystyka struktury genetycznej rodzimych ras owiec, objętych programem ochrony zasobów genetycznych: wrzosówki, świniarki, barwnej owcy górskiej i cakla podhalańskiego na podstawie markerów mikrosatelitarnych. Badania struktury genetycznej mają szczególne znaczenie w przypadku ras zagrożonych wyginięciem, o unikalnym profilu genetycznym, a stanowiących rezerwę dla cennych cech takich jak płodność, plenność czy odporność na choroby i trudne warunki środowiskowe.

Analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA została przeprowadzona w oparciu o wybrane markery, zalecane przez FAO do oceny bioróżnorodności owiec. W badanych populacjach zidentyfikowano 103 allele w 9 loci. Wszystkie badane sekwencje były polimorficzne. Na podstawie częstości alleli obliczono parametry zmienności genetycznej. Najwyższą średnią liczbę alleli zaobserwowano u wrzosówki (9,11), najniższą u świniarki (8,33). Efektywna liczba alleli była również najniższa u świniarki (3,62); najwyższą wartość tego parametru oszacowano dla barwnej owcy górskiej (5,6). Heterozygotyczność dla cakla i barwnej owcy górskiej wynosiła 0.74; dla świniarki i wrzosówki wartości te były znacznie niższe (0,64). Uzyskane wyniki wskazują na niższy poziom zmienności genetycznej w populacji świniarki w porównaniu do pozostałych ras rodzimych. Markery mikrosatelitarne znalazły szerokie zastosowanie w analizie związków ewolucyjnych między różnymi rasami owiec. Zróżnicowanie genetyczne populacji można określić na podstawie frekwencji występowania alleli w badanych loci mikrosatelitarnych, szacując dystans genetyczny. Niska wartość dystansu genetycznego odnotowana dla barwnej owcy górskiej i cakla potwierdza bliski związek tych ras, Najbardziej oddalone od siebie były obie grupy owiec górskich od owiec rasy świniarka. Wartość podobieństwa genetycznego między świniarką a wrzosówką była wyższa (0,6) niż stwierdzona dla owiec górskich i świniarki (0,57).

Uzyskane wyniki wskazują na niższy poziom zmienności genetycznej świniarki w porównaniu do pozostałych ras rodzimych. Barwna owca górska i cakiel podhalański charakteryzowały się wyższą heterozygotycznością i liczbą alleli niż inne rasy zaliczane do grupy rasowej cakla występującej na terenie Europy.

Markery mikrostatelitarne są przydatnym narzędziem w analizie struktury genetycznej rodzimych ras owiec, porównaniu zmienności między nimi i ustaleniu genetycznego podobieństwa.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.