Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 20:01:39
Odwiedziło nas: 9515768 gości (dzisiaj: 1701, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 2252.5

"Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych i żywych kultur drożdżowych w okresie okołopo-rodowym na aktywność fermentacyjną żwacza i wskaźniki produkcyjne krów mlecznych."

Autorzy: doc. dr hab. K. Bilik, mgr inż. M. Łopuszańska-Rusek

Opis

Celem pracy było określenie, w jakim stopniu żywienie krów mlecznych w okresie okołoporodowym dawkami TMR z dodatkiem enzymów fibrolitycznych i/lub żywych kultur drożdżowych, w porównaniu z dawkami bez ich udziału, wpłynie na rozkład w żwaczu podstawowych składników pokarmowych, aktywność fermentacyjną żwacza, pobranie i wykorzystanie paszy, wydajność i skład chemiczny mleka oraz profil niektórych metabolitów krwi i wybrane wskaźniki rozrodcze. Wyniki doświadczeń fizjologiczno-żywieniowych wykazały korzystne oddziaływanie enzymów fibrolitycznych (grupa E) lub żywych kultur drożdżowych (D) albo mieszaniny (kompozytu) obydwu dodatków (grupa ED) na dynamikę i finalny stopień rozkładu zarówno suchej masy, jaki i głównych składników pokarmowych badanych pasz (NDF, skrobia, białko ogólne). Zastosowane dodatki paszowe wpłynęły istotnie na poprawę rozkładu w żwaczu suchej masy i NDF siana łąkowego, przy czym w większym stopniu przy stosowaniu preparatu enzymatycznego niż drożdżowego lub ich mieszaniny. Dodatek enzymatyczny zwiększał również rozkład w żwaczu suchej masy i białka ogólnego poekstrakcyjnej śruty sojowej we wcześniejszych godzinach inkubacji, a dodatek drożdżowy lub mieszaniny obu preparatów zwiększał rozkład tych składników w późniejszych godzinach inkubacji. Zastosowane dodatki paszowe wpływały także istotnie na zwiększenie rozkładu w żwaczu suchej masy i skrobi ziarna jęczmienia. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu podawanych preparatów na pH treści żwacza ani też na stężenie amoniaku w żwaczu. U krów grupy D zaznaczyła się jednak tendencja do obniżenia zawartości N- NH3 w treści żwacza, co wskazywałoby na bardziej efektywne jego wykorzystanie do syntezy białka mikrobiologicznego. Wprawdzie nie stwierdzono statystycznie istotnego zróżnicowania między grupami w zawartości sumy lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) w treści żwacza, to jednakże uzyskane wyniki wskazują na wyraźną tendencję do wzrostu sumy LKT przy stosowaniu dodatków podawanych pojedynczo. W treści żwacza krów grupy E zanotowano także podwyższony poziom kwasu octowego przy obniżonym poziomie kwasu propionowego, natomiast w żwaczu krów grupy D stwierdzono zwiększenie poziomu kwasu propionowego. Zastosowanie dodatku enzymów fibrolitycznych lub żywych kultur drożdżowych do dawek pełnoporcjowych (TMR) w okresie od 3 tygodnia przed wycieleniem do 10 tygodnia laktacji miało tendencję do zwiększenia (o około 7%) wydajności mlecznej krów rasy PHF czb, bez wyraźnego wpływu na pobranie paszy i skład chemiczny mleka. W grupach E i D zanotowano tendencję do niższego zużycia paszy (TMR) i składników pokarmowych na produkcję 1 kg mleka. Przy podawaniu preparatów pojedynczo stwierdzono również tendencję do poprawy profilu metabolicznego krwi, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia poziomu kwasu β-hydroksymasłowego i obniżenia aktywności aminotransferazy asparaginianowej, co może wskazywać na mniejszy deficyt energetyczny u tych krów we wczesnym okresie laktacji. Stosowane dodatki paszowe nie miały natomiast wyraźnego wpływu na oznaczane wskaźniki rozrodu ani na masę i kondycję ciała krów. Zastosowanie mieszaniny (kompozytu) obydwu dodatków paszowych jednocześnie nie miało synergistycznego wpływu na badane parametry krów mlecznych w okresie okołoporodowym.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.