Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 19:59:49
Odwiedziło nas: 9515742 gości (dzisiaj: 1675, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 2254.5

"Wpływ dodatku krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych do paszy na wskaź-niki fizjologiczne i odchów prosiąt."

Autorzy: dr hab. E. Hanczakowska, mgr inż. A. Szewczyk

Opis

Przeprowadzono badania na 42 miotach prosiąt (389 szt.) po 6 miotów w każdej grupie. Doświadczenia prowadzono od urodzenia prosiąt do 84 dnia życia.

Badania miały na celu zbadanie możliwości zastosowania do paszy dla prosiąt dodatku średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kaprylowy z kaprynowym) oraz porównanie efektywności ich działania razem ze standardowym zakwaszaczem (kwas propionowy z mrówkowym).

Dodatek kwasów do paszy dla prosiąt poprawił ich wskaźniki odchowu w porównaniu do zwierząt kontrolnych. Jednak efektywność tych dodatków zależała od rodzaju podanego kwasu. Najkorzystniej na wyniki produkcyjne prosiąt wpłynął dodatek średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kaprylowego i kaprynowego). W okresie do odsadzenia przyrosty prosiąt były wyższe o 27,3%, a w całym okresie odchowu o 14,8% w porównaniu do kontrolnych. Prosięta te zużywały proporcjonalnie mniej paszy. Poprawa przyrostów prosiąt otrzymujących w paszy dodatek kwasów średniołańcuchowych mogła być wynikiem lepszej strawności pozornej białka i włókna paszy oraz poprawy wchłaniania w jelicie cienkim poprzez zmiany w budowie kosmków i krypt. Kosmki jelitowe u tych prosiąt były najwyższe. Nastąpiła również poprawa stosunku wysokości kosmków do głębokości krypt. Zastosowane kwasy średniołańcuchowe zmniejszyły wysoko istotnie populację bakterii tlenowych i Escherichia coli w treści jelitowej w porównaniu do pozostałych prosiąt, natomiast niekorzystnie wpłynęły na populację bakterii Clostridium perfringers.

Kwasy krótkołańcuchowe - propionowy i mrówkowy miały mniejszy wpływ na wskaźniki produkcyjne. W okresie do odsadzenia poprawa przyrostów wynosiła 8,3%, a w całym okresie odchowu 5,8%. Ich dodatek nie miał wpływu na pozorną strawność składników po-karmowych mieszanki. Równocześnie stwierdzono wysoko istotne zwiększenie głębokości krypt i pogorszenie stosunku wysokości kosmków do głębokości krypt, co mogło niekorzystnie wpłynąć na procesy wchłaniania. Natomiast dodatek ten zmniejszył populację bakterii z rodzaju Clostridium zarówno w porównaniu do prosiąt kontrolnych (P≤0,05) jak i otrzymujących dodatek kwasów średniołańcuchowych (P≤0,01).

Łączne podawanie kwasów krótko- i średniołańcuchowych okazało się nieefektywne. Przyrosty prosiąt były wyższe niż przy podawaniu samych kwasów krótkołańcuchowych ale niższe niż kiedy prosięta otrzymywały same kwasy średniołańcuchowe.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.