Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 24 sierpnia 2019 16:27:48
Odwiedziło nas: 9644312 gości (dzisiaj: 1505, wczoraj: 2357)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 3336.1

"Opracowanie technologii uzyskiwania zarodków kozich z oocytów pęcherzykowych pobie-ranych metodą przyżyciową."

Autorzy: dr inż. J. Opiela

Opis

Celem badań było uzyskanie in vitro zygot i zarodków poprzez dojrzewanie, zapłodnienie i hodowlę in vitro kozich oocytów pęcherzykowych uzyskiwanych metodą przyżyciową. Badania były prowadzone na oocytach uzyskiwanych laparoskopowo, przy użyciu techniki przyżyciowego pobierania oocytów (laparoscopic ovum pick-up = LOPU), od dorosłych, dojrzałych płciowo samic i poubojowo, jako grupa kontrolna. Oocyty, które dojrzewały w standardowych oraz zmodyfikowanych warunkach poddawano zapłodnieniu oraz hodowli in vitro celem określenia ich zdolności rozwojowych. Ponadto, cześć zarodków przenoszono do kóz biorczyń celem oceny kompetencji rozwojowych in vivo. Z kolei jakość uzyskanych blastocyst in vitro oceniana była testem TUNEL. Analiza TUNEL pozwala na ocenę liczby jąder apoptotycznych w stosunku do wszystkich jader, czego rezultatem jest określenie indeksu apoptotycznego DCI (ang. death cell index).

Na podstawie wyników prezentowanych doświadczeń stwierdzono, że jest możliwe uzyskanie zarodków kozich oraz żywego potomstwa u tego gatunku z oocytów pęcherzykowych uzyskanych metodą przyżyciową. Wykazano, że zarodki kozie można hodować w co najmniej 3 systemach hodowli: współhodowla z VERO i GOEC oraz w syntetycznej pożywce SOF. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ilości uzyskanych blastocyst w stosunku do hodowanych zarodków pomiędzy badanymi systemami hodowli. Również nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w odsetku oocytów osiągających dojrzałość mejotyczną po hodowli w zmodyfikowanej pożywce porównaniu do oocytów uzyskanych poubojowo i przyżyciowo a hodowanych in vitro w standardowej pożywce.

Proponowane badania i uzyskane wyniki stanowią przyczynek do opracowania bardziej efektywnej technologii uzyskiwania zarodków kozich zdolnych do pełnego rozwoju, w oparciu o metodę wykorzystującą oocyty uzyskiwane metodą przyżyciową.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.